Yineleme Nedir (Tekrir Sanatı)

Yineleme Nedir (Tekrir  Sanatı)

Sözün etkisini güçlendirmek amacıyla, anlamın yoğunlaştığı sözcük ya da sözcük öbeğini art arda yinelemektedir. Yineleme sanatı, bir metinde belirli bir kelime, kelime grubu veya cümle yapısının yinelenmesi yoluyla bir etki yaratma sanatıdır. Bu etki, anlamı vurgulama, duygusal bir bağlantı kurma veya okuyucunun dikkatini çekme gibi çeşitli amaçlar için kullanılabilir.

Diğer bir tanım ise:

Anlatımın etkisini güçlendirmek için bir sözcüğü ya da sözcük grubunu art arda tekrarlamaya tekrir ya da yineleme denir.
Tekrir sanatı, eğer, soru anlamı taşıyan sözcüklerle yapılırsa istifham, ünlemlerle yapılırsa nida adını alır.

* Gözler, gözleri gözleyen gözleri gözler.

* Hadi uyan Aydınlığa çık da çil gözlerin ısısın İlkyazlar sıcağı biriksin Yoksul olsan da uyan Garip olsan da uvan Mademki güzelsin güzeli yaşatmak için Mademki iyisin iyiliği yaşatmak için Mademki umutlusun umudu yaşatmak için Hadi uyan
(Metin Eloğlu)

* Bu yağmur… bu yağmur …bu kıldan ince Öpüşten yumuşak yağan bu yağmur Bu yağmur… bu yağmur …bir gün dinince Aynalar yüzümüzü tanımaz olur.
(Necip Fazıl Kısakürek)

Yok gayri bizlere uyku dünek vay
Kime bel bağlayak kime dönek vay
Vay amansız ecel alçak felek vay

(Behçet Kemal Çağlar)

Yineleme sanatı, edebi eserlerde sıkça kullanılan bir tekniktir. Şiir, öykü, roman ve deneme gibi türlerde yineleme sıkça kullanılmaktadır. Yineleme, metnin ritmi ve tonu üzerinde de etkilidir. Özellikle şiirde yineleme, şiirin ritmini artırır ve okuyucunun duygusal bağlantı kurmasına yardımcı olur. Bu nedenle, yineleme sanatı genellikle şiirde en sık kullanılan tekniklerden biridir.

Yineleme sanatı, yalnızca edebi eserlerde değil, aynı zamanda konuşmalarda, reklam metinlerinde ve hatta haber başlıklarında da kullanılabilir. Örneğin, “Bugün çok sıcak. Gerçekten çok sıcak.” cümlesi, sıcak hava koşullarının vurgulanmasına yardımcı olur. Ancak, yineleme sanatı aşırı kullanıldığında, metnin tekrarlanan kısımları okuyucu için sıkıcı hale gelebilir. Bu nedenle, yinelemenin dozajı önemlidir ve metinde doğru bir şekilde kullanılmalıdır.

Paragrafta yineleme örnekleri

Sessel yineleme paragraf örnekleri 1

Hayat, zaman zaman güzel, zaman zaman zorlu, zaman zaman da kırılgan ve anlamsızdır. İnsanlar hayatta bazen kazanır, bazen kaybeder, bazen başarılı olur, bazen başarısız olur. Hayatın içinde birçok yıkım, birçok sevinç, birçok kayıp, birçok keşif ve birçok şaşırtıcı an vardır. Ancak hayatın kendisi değişmez, sadece insanların bakış açısı değişir. Hayatın sürekli döngüsü içinde insanlar birçok şey yaşarlar, birçok hatayı yaparlar, ama her zaman yeniden doğabilirler. Çünkü hayatta her şey tekrarlanır, her şey tekrarlanır, her şey tekrarlanır.

Sessel yineleme paragraf örnekleri 2

Gökyüzü, bugün mavi, masmavi bir gökyüzü. Sonsuz bir mavilik, sakinlik ve huzur veriyor insanlara. Gökyüzü, her gün değişiyor, bazen gri, bazen beyaz, bazen de siyah olabiliyor. Ama bugün mavi, tam da mavi. Gökyüzü, sonsuz mavilikte bir umut sunuyor insanlara, sonsuz bir özgürlük hissi veriyor. Gökyüzü, güzellikte bir sınır tanımıyor, güneşin batışıyla da ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Mavi gökyüzü, her daim varlığını sürdürecek, sonsuza kadar sürecek gibi görünüyor. Gökyüzü, hayatın güzelliklerinden biri, bir nimeti, bir mucizesi. Gökyüzü, mavi, tam da mavi!

Sessel yineleme paragraf örnekleri 3

Hayat, her gün yeni bir gün, her gün yeni bir başlangıç, her gün yeni bir umut. Hayat, bazen zorlu, bazen keyifli, bazen tatlı, bazen acı. Hayat, her zaman karşımıza yeni bir engel çıkarır, ama aynı zamanda bize yeni bir fırsat sunar. Hayat, bizi güldürür, ağlatır, kızdırır, sevindirir. Hayat, kısacası tüm duyguların bir karışımıdır. Ancak hayatın kendisi, her zaman devam eder, durmaz, dinlenmez. Hayat, sonsuz bir yolculuk, sonsuz bir keşif, sonsuz bir macera. Hayat, her anında yeni bir sürpriz, yeni bir mücadele, yeni bir zafer sunar. Hayat, hayatın kendisi, tam da hayat!

Sessel yineleme paragraf örnekleri 4

Aşk, hayatın anlamı, kalbin çarpışı, ruhun uçuşu. Aşk, her yerde, her zaman, her duyguda var olan bir güç. Aşk, tutku, aşk, özlem, aşk, sadakat. Aşk, sonsuz bir deniz, sonsuz bir macera, sonsuz bir keşif. Aşk, hayatın kendisi gibi, her anında yeni bir sürpriz, yeni bir tutku, yeni bir aşk hikayesi sunar. Aşk, güneşin ışığı gibi parlak, ayın ışığı gibi romantik, yıldızların ışığı gibi etkileyici. Aşk, her zaman var olan bir his, her zaman güçlü bir bağlılık, her zaman unutulmaz bir anı. Aşk, hayatın anlamı, kalbin çarpışı, ruhun uçuşu. Aşk, aşkın kendisi, tam da aşk!

Sessel yineleme ve ikileme arasındaki fark

Sessel yineleme ve ikileme arasındaki farklılıkların anlaşılması, edebi bir metnin doğru kullanımı için oldukça önemlidir.

Sessel yineleme, bir metinde aynı kelimenin veya ifadenin tekrarlanmasıdır. Bu tekrarlar, metnin belli bir noktasına vurgu yapmak veya okuyucunun dikkatini çekmek için kullanılabilir. Örneğin, “Tekrar tekrar söylüyorum” veya “Her zaman, her yerde” gibi ifadeler sessel yineleme örnekleridir.

İkileme ise, iki farklı kelimenin bir arada kullanılmasıdır. İkilemeler, metnin akışını güçlendirmek ve anlamını vurgulamak için kullanılabilir. Örneğin, “koşa koşa”, “birer birer” gibi ifadeler ikileme örnekleridir.

Sessel yineleme ve ikileme arasındaki fark, tekrarlanan kelimenin sayısı ve kullanım amacıdır. Sessel yineleme aynı kelimenin veya ifadenin tekrarlanmasıdır, ama ikileme farklı kelimelerin bir arada kullanılmasıdır. Ayrıca, sessel yineleme bir noktanın vurgulanması için kullanılırken, ikileme anlamın vurgulanması için kullanılır. Özetyelecek olursak, sessel yineleme ve ikileme, edebi metinlerde güçlü bir etki yaratmak için kullanılan iki farklı edebi sanattır. Doğru kullanıldıklarında, metnin etkisini artırabilirler. Bu nedenle, yazarlar bu edebi sanatları doğru şekilde kullanarak, okuyucuların ilgisini çekebilir ve metinlerinde derinliği artırabilirler.

Söz Sanatları sayfasına Dönmek için TIKLAYIN

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir