Etiket: Anlam Bilgisi

Cümlede Anlam

İnsanoğlunun duygu ve düşünce dünyasını şekillendiren, zenginleştiren ve bu dünyayı başkalarına açmasına yarayan en önemli araç dildir. Dilin yapı taşı, ham maddesi ve özü ise kelimelerdir. “Cümlenin anlamı” için öncelikle sözcüklerin anlamı önemli olmaktadır. Kelimeler düşüncenin kabı, kalıbı olurken duygunun da teşekkülünde aynı şekilde yegâne araçtır. Ancak, insanoğlu kelimelerle şekillendirip […]

Terim Anlam

Terim Anlam Nedir Ne Demektir Bir kelimenin spesifik (özel) bir alanda (bilim, sanat, spor, meslek vb.) taşıdığı ya da kazandığı anlama “terim anlam” denir. Dil, evrimini sürekli sürdüren ve toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde değişen bir yapıdır. Sözcükler, bu evrimsel süreçte çeşitli yollarla yeni anlamlar kazanabilirler. Bazen sözcükler temel anlamlarının ötesine […]

Yansıma Sözcükler

YANSIMA SÖZCÜKLER Yansıma Sözcük Nedir Ne Demektir Doğadaki sesler taklit edilerek oluşturulan söz­cüklere yansıma sözcükler denir. Bu tür sözcükler, anlatımı güzelleştirir, anlatıma güç katar. Yansıma veya onomatopeya olarak da bilinen yansıma ses, doğadaki seslerin nesnelerle, olaylarla veya durumlarla ilişkilendirilmesi anlamına gelir. Bu tür ifadeler, yazı, karikatür ve şiir gibi farklı […]

İkilemeler

İkilemeler Nedir Anlamın vurgulanması ve ifadenin güçlendirilmesi için, aynı kelimenin tekrar edilmesi ya da benzer anlamlara sahip, zıt anlamlı sözcükler veya benzer seslere sahip kelimelerin bir arada kullanılması retorik bir figür olan “ikileme” olarak adlandırılır. Bu ikilemeler, dilde sabit hale gelmiş ifadelerdir ve değişik şekillerde oluşurlar. Bu dil oyunları, anlatımı […]

Mecaz Anlam

Mecaz Anlam Nedir Kısaca Bilgi Mecaz, edebiyat ve dilbilimdeki bir terimdir ve bir kelime veya ifadenin asıl anlamından farklı bir anlam taşımasını ifade eder. Mecaz anlam, bir kelime veya ifadenin asıl anlamından farklı bir anlamda kullanılmasıdır ve dilsel bir zenginlik olarak kabul edilir. Mecaz anlam, dilin rahat ve kolay kullanımını […]

Gerçek (Temel) Anlam Nedir

Gerçek Anlam (Temel Anlam) Nedir Kelimelerin taşıdığı özgün anlamların en kök ve en temel anlam yani gerçek anlamıdır. Bir kelime birden fazla anlam taşıyabilir ve bu anlamlar, cümlelerdeki ve bağlamlardaki kullanımlarına göre belirlenir. Kelimeler, iletişimde kullandığımız anlamlı sembollerdir ve her biri başlı başına bir düşünce veya kavramı ifade eder. Bir başka […]

Öyküleyici Anlatım (Öyküleme)

Öyküleyici Anlatım (Öyküleme, Hikaye Etme) Nedir Ne Demektir Öyküleme, gerçekleşmiş veya kurgulanmış bir olayın, sözlü veya yazılı olarak başkalarına aktarılmasıdır. Bu anlatım biçimi, olayın, kişilerin, mekanın ve zamanın öğelerine dayanır. Öyküleme, konuyu veya anlatılanı, eylemler ve hareketler aracılığıyla daha etkileyici bir şekilde sunma ve gösterme yöntemidir. Öyküleyici anlatımda temel hedef, […]

Betimleyici Anlatım (Betimleme)

Betimleyici Anlatım (Betimleme, Tasvir) Nedir Ne Demektir Betimleme, bir varlığın veya mekanın özelliklerini ayrıntılı bir şekilde anlatma yöntemidir. Bu yöntem, kelimeler aracılığıyla bir resim çizme, okuyucunun zihninde canlandırma yapma amacını taşır. Betimleyici anlatım, genellikle sıfatlar, zarflar ve benzetme (teşbih) gibi dil bilgisi unsurlarından ve imgelerden yararlanarak varlıkları tanıtır. Betimleme, hikaye, […]

Tartışmacı Anlatım (Tartışma)

Tartışmacı Anlatım (Tartışma) Nedir Tartışmacı anlatım, bir yazının veya konuşmanın etkili olabilmesi için yazarın kendi görüşünü güçlü bir şekilde savunduğu anlatım biçimlerinden biridir. Bu tür anlatımda, karşı tarafı ikna etmek ve inançlarını sorgulamalarını sağlamak amacıyla çeşitli stratejiler kullanılır. Bunlar arasında çarpıcı soru cümleleriyle dikkat çekme, okuyucunun düşünmeye yönlendirme ve duygusal […]

Açıklama (Açıklayıcı) Anlatım Biçimi

Açıklayıcı (Açıklama) Anlatım Biçimi Nedir Açıklama, bir konunun temel yönleri hakkında ayrıntılı bilgi verme ve okuyucuyu aydınlatma amacıyla kullanılan bir iletişim yöntemidir. Bu yöntemde, nesnel bir dil kullanılır ve duygusal veya sanatsal unsurlara başvurulmaz. Ayrıca, açıklayıcı anlatım biçimi öğretici bir özellik gösterir ve çeşitli türlerde kullanılabilir, örneğin makaleler, denemeler, eleştiriler, […]

1 – Anlatım Biçimleri ile ilgili Test Çöz

Anlatım Biçimleri (Teknikleri) ile ilgili Test Çöz 1.  Mısır medeniyeti, insanlık tarihinin en eski ve etkileyici medeniyetlerinden biridir. Nil Nehri vadisinde, M.Ö. 3000’li yıllarda ortaya çıkmış ve binlerce yıl boyunca varlığını sürdürmüştür. Mısır medeniyeti, geliştirdiği karmaşık sosyal, politik ve dini sistemlerle tanınır. Mısırlılar, tarıma dayalı bir ekonomiye sahip olmalarıyla bilinir. […]

Anlatım Biçimleri

Anlatım Biçimi Nedir Ne Demektir İnsanlar, gördükleri, duydukları, düşündükleri ve tasarladıkları konuları başkalarına iletmek için her zaman bir ihtiyaç hissetmişlerdir. Bu iletişim sürecinde, insanların belirli bir amacı bulunmaktadır. İfade edeceğimiz şeyleri amacımıza göre yönlendirip biçimlendiririz. Aynı şekilde, söyleyeceklerimiz değiştikçe, anlatım biçimlerimiz de değişir. Bir şeyleri anlatmak, insanların paylaşmak istedikleri bilgileri […]

Çok Anlamlılık

Sözcükte Çok Anlamlılık nedir ne demektir Sözcük, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin, anlamlı en küçük parçasıdır. Sözcükler, temelde bir varlık, kavram ya da eylemi karşılar; zamanla anlam genişlemesine uğrayarak değişik anlamlar kazanabilir. Çoğu sözcük kullanıldıkça, tarihsel, toplumsal gelişmelerin ve bireysel özelliklerin etkisiyle anlam çerçevesini genişletmiş, çok anlamlı duruma gelmiştir. Sözcükte […]

Paragrafta Yapı Online Test Soruları

Paragrafta Yapı Test

Paragrafta Yapı Testi Çöz 1-Barselona, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Barcelona şehri, Akdeniz’in harika havasını her bir mahallesinde hissedebileceğiniz, tarihe ve sanata doyabileceğiniz, geceleri eğlenmekten ve mutluluktan havalara uçacağınız nadir yerlerden. Öyle ki ———– Bu şehirde gezilip görülecek ve yapılacak o kadar çok şey var ki say […]

paragrafta ana düşünce ana fikir testleri

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) Test 1 Soruları Çöz

Paragrafın Ana Fikri (Paragrafın Ana Düşüncesi) Test Örnekleri Çöz Sizler için hazırladığımız Paragrafta Ana Düşünce (Ana fikir) testlerimiz ve çözümlerini bulabileceksiniz bu sayfamızda. 1- Bir arabayı düşünün, çalışmak için yakıta ihtiyacı vardır. Motora kötü yakıt koyarsanız sizi az yol götürecektir ve atık madde olarak fazla egzoz çıkaracaktır. Bu egzozun ve […]

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler (Anlamdaş Sözcükler) Bir dilde yazımları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı sözcükler veya anlamdaş sözcükler adı verilir. Başka bir deyişle sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle Türkçede eş […]

Sözcükte Anlam

Sözcük, dilin anlamlı en küçük birimidir. Duygu ve düşünceler, sözcükler aracılığıyla ifade edilir. Bu bakımından sözcükler, duygu ve düşünceleri gösteren simgeler/göstergelerdir. Sözcükler kavramların sese bürünmüş biçimidir. Bir kısmı tek başına anlamlıdır; duygu, düşünce, varlık, durum bildirir. Mutluluk, bilgi, ağaç, uyumak… Bir kısmı tek başına anlamsızdır; cümle içinde görevdeş unsurları bağlar […]

Paragraf

Paragraf Nedir Ne Demektir Kısaca Özet Paragraf, yazı parçası demektir. Herhangi bir olayı, durumu, düşünceyi, kavramı veya varlığı anlatan cümleler topluluğudur. Paragraftaki cümlenin anlamı ve yapısı olarak bir bütünlük oluşturur. Paragraf sözcüğünün sözlük anlamı : Yazı bölümü (Latince “para”: bölüm, “graf’: yazı sözcüklerinden oluşur.) Paragrafın terim anlamı: Anlatım birliği veya […]

Öznel ve Nesnel Cümleler

Öznel Yargılar Cümleyi dile getiren insanda oluşan; kavramların veya olayların gerçekliğine değil de, insanların hislerine ve fikirlerine dayalı olan, bu sebeple de herkese göre değişiklik gösterebilen cümlelerdir. Bu anlatım türünde cümleyi dile getiren insan, cümleye bireysel hislerini karıştırır ve yorum yapar. Bu çeşit cümleler, “bana göre, kişisel düşünceme göre veya […]

Soyut ve Somut Anlam

SOYUT VE SOMUT ANLAMLI SÖZCÜKLER Soyut Anlamlı Kelimeler – Duyularla algılanamayıp akıl yoluyla kavranan kavramları karşılayan sözcüklerdir. Soyut anlamlı sözcüklerin çoğu duygu bildirir. * sevgi Kızına duyduğu sevgiyi tarif etmenin imkânı yoktu. * korku Korkudan ne yapacağını şaşıran İhsan ümitsizce bağırmaya başladı. * telaş Bu saate kadar eve gelmeyince hepimizi […]