Etiket: Anlam Bilgisi

Yansıma Sözcükler

YANSIMA SÖZCÜKLER Yansıma Sözcük Nedir Ne Demektir Doğadaki sesler taklit edilerek oluşturulan söz­cüklere yansıma sözcükler denir. Bu tür sözcükler, anlatımı güzelleştirir, anlatıma güç katar. Yansıma veya onomatopeya olarak da bilinen yansıma ses, doğadaki seslerin nesnelerle, olaylarla veya durumlarla ilişkilendirilmesi anlamına gelir. Bu tür ifadeler, yazı, karikatür ve şiir gibi farklı türlerde sanatsal ifadelerde kullanılarak seslerin betimlenmesine yardımcı olabilir. Özellikle küçük çocukların ifadelerinde ve karikatürlerde sık sık kullanılan bu tür sözcükler, birçok eserde karşımıza çıkar. Ancak, yansıma sözcükleri tek başına anlam taşımazlar ve anlam ......

Çok Anlamlılık

Sözcükte Çok Anlamlılık nedir ne demektir Sözcük, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan dilin, anlamlı en küçük parçasıdır. Sözcükler, temelde bir varlık, kavram ya da eylemi karşılar; zamanla anlam genişlemesine uğrayarak değişik anlamlar kazanabilir. Çoğu sözcük kullanıldıkça, tarihsel, toplumsal gelişmelerin ve bireysel özelliklerin etkisiyle anlam çerçevesini genişletmiş, çok anlamlı duruma gelmiştir. Sözcükte anlam değişmesi, anlam genişlemesi ya da mecazlaşma yoluyla zaman içinde kazandıkları değişik anlamlara çok anlamlılık denir. Anlam çerçevesinin genişleyerek çok anlamlılığın oluşmasında; kavramlar arasında benzerlik, yakınlık vb. ilgilere dayalı aktarmalar etkili olmuştur. Sözcükte ......

Paragrafta Yapı Test

Paragrafta Yapı Testi Çöz 1-Barselona, sadece Avrupa’nın değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Barcelona şehri, Akdeniz’in harika havasını her bir mahallesinde hissedebileceğiniz, tarihe ve sanata doyabileceğiniz, geceleri eğlenmekten ve mutluluktan havalara uçacağınız nadir yerlerden. Öyle ki ----------- Bu şehirde gezilip görülecek ve yapılacak o kadar çok şey var ki say say bitmez aslında. Bu paragrafta boş bırakılan yere, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Aslında Barcelona gezisi altı ay öncesinden planlamış bir tatildi benim için ve bu yüzden beklerken zaman geçmek bilmedi. B) ......

Mecaz Anlam

Mecaz Anlam Nedir Kısaca Bilgi Mecaz, edebiyat ve dilbilimdeki bir terimdir ve bir kelime veya ifadenin asıl anlamından farklı bir anlam taşımasını ifade eder. Mecaz anlam, bir kelime veya ifadenin asıl anlamından farklı bir anlamda kullanılmasıdır ve dilsel bir zenginlik olarak kabul edilir. Mecaz anlam, dilin rahat ve kolay kullanımını sağlar ve dilsel ifade gücünü arttırır. Aynı zamanda yaratıcılık ve dilsel olarak anlatım yeteneğini geliştirmeyi de mümkün kılar. Mecaz anlam, bir kelime veya ifadeyi farklı bir anlamda kullanmak, konuşma ve yazımı daha ......

Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) Test 1 Soruları Çöz

Paragrafın Ana Fikri (Paragrafın Ana Düşüncesi) Test Örnekleri Çöz Sizler için hazırladığımız Paragrafta Ana Düşünce (Ana fikir) testlerimiz ve çözümlerini bulabileceksiniz bu sayfamızda. 1- Bir arabayı düşünün, çalışmak için yakıta ihtiyacı vardır. Motora kötü yakıt koyarsanız sizi az yol götürecektir ve atık madde olarak fazla egzoz çıkaracaktır. Bu egzozun ve kalitesiz yakıtın, motorun ömrünü kısaltacağını ve donanımına zarar vereceğini biliriz. Şeker de insan vücuduna aynı etkiyi yapar. Hücrelerimizin enerji motoru olan mitokondriler şeker tüketiminden dolayı iyi çalışamaz. Bir süre kötü koşullara dayanabilirler ......

Gerçek (Temel) Anlam Nedir

GERÇEK ANLAM (TEMEL ANLAM) NEDİR? Sözcükler genellikle birden çok kavramı yansıtır. Bu anlamlar, sözcüklerin kullanıldıkları bağlama göre belirlenir. Başka bir deyişle, her sözcük, bir kavramı karşılamak üzere doğ­muştur. Sözcüğün bu ilk anlamına temel anlam ya da konuluş anlamı denir. Temel anlam, sözcüğün, tek başına söylendiğinde, herkeste çağrıştırdığı an­lamıdır. Ancak zamanla sözcüklerin yeni anlamlar kazandığı görülür. İşte, sözcüklerin temel anlamı ile sonradan kazandığı ama ilk anlamla az çok ilişkili olan anlamlarına gerçek anlam denir. Dedem, soğuk günlerde evden dışarı çıkmazdı. Çocukların hepsi birden binince salıncağın ......

Eş Anlamlı Kelimeler

Eş Anlamlı Kelimeler (Anlamdaş Sözcükler) Bir dilde yazımları ve okunuşları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı sözcükler veya anlamdaş sözcükler adı verilir. Başka bir deyişle sesleri farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler denir. Türkçede söz­cükler arasında eş anlamlılıktan çok, yakın anlamlılık vardır. Bu nedenle Türkçede eş anlamlı sözcüklerin sayısı çok azdır. Türkçedeki eş anlamlılık, yabancı kökenli sözcüklerden kaynaklanır. Eş anlamlı kelimelere bakıldığında genellikle bunlardan birinin Türkçe, öbürünün yabancı kökenli sözcük olduğu görülür. NOT: Eş anlamlı (anlamdaş) kelimeler, anlatım bozukluğu ......

Zıt Anlamlı Kelimeler

ZIT ANLAMLI CÜMLELER - Farklı sözcüklerin karşıt kavramları ifade etmesine zıt anlamlı kelimeler denmektedir. Şiirlerinde yeni konuları eski biçimlerde işlemiştir. Eleştirmenin görevi, bir sanatçıyı övmek ya da yermek değildir. İyi romancının kurguladığı karakterleri kötü bir üslupla anlatması düşünülemez. Yukarıdaki cümlelerde renkli yazılan sözcükler, anlamca birbiriyle çelişen zıt (karşıt) anlamlı sözcüklerdir. NOT: Kelimelerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. “Bebek gülüyor” cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli. “Bebek gülmüyor.”dur. Yani gülmek ile gülmemek kelimeleri zıt anlamlı değildir. Gülmek kelimesinin olumsuzu “gülmemek”, zıt anlamı ise “ağlamak”tır. İnce çizgili kumaşları tercih ......

Sözcükte Anlam

Sözcük, dilin anlamlı en küçük birimidir. Duygu ve düşünceler, sözcükler aracılığıyla ifade edilir. Bu bakımından sözcükler, duygu ve düşünceleri gösteren simgeler/göstergelerdir. Sözcükler kavramların sese bürünmüş biçimidir. Bir kısmı tek başına anlamlıdır; duygu, düşünce, varlık, durum bildirir. Mutluluk, bilgi, ağaç, uyumak... Bir kısmı tek başına anlamsızdır; cümle içinde görevdeş unsurları bağlar ya da anlam ilgileri kurar. -ve, ama, hatta, göre, kadar, gibi... Şimdi birkaç örnekle, sözcüklerin farklı cümlelerde nasıl değişik anlamlar kazandığını inceleyelim: I. Gök gürültüsünden korkan çocuklar evlerine kaçmış. II. Tutuklulardan bazıları, hapisten tünel kazarak kaçmış. III. ......

Paragraf

Paragraf Nedir Ne Demektir Kısaca Özet Paragraf, yazı parçası demektir. Herhangi bir olayı, durumu, düşünceyi, kavramı veya varlığı anlatan cümleler topluluğudur. Paragraftaki cümlenin anlamı ve yapısı olarak bir bütünlük oluşturur. Paragraf sözcüğünün sözlük anlamı : Yazı bölümü (Latince "para": bölüm, "graf': yazı sözcüklerinden oluşur.) Paragrafın terim anlamı: Anlatım birliği veya düşünce birimi. Cümleler bir zincirin halkaları gibi birbirlerine bağlıdır. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlarda (YKS, KPSS, ALES, DGS...) paragraf soruları 4 bölüm altında sorulmaktadır: 1) Paragrafta Anlatım Teknikleri 2) Paragrafta Konu - Ana Düşünce 3) Paragrafta Yapı 4) ......

Öznel ve Nesnel Cümleler

Öznel Yargılar Cümleyi dile getiren insanda oluşan; kavramların veya olayların gerçekliğine değil de, insanların hislerine ve fikirlerine dayalı olan, bu sebeple de herkese göre değişiklik gösterebilen cümlelerdir. Bu anlatım türünde cümleyi dile getiren insan, cümleye bireysel hislerini karıştırır ve yorum yapar. Bu çeşit cümleler, "bana göre, kişisel düşünceme göre veya bence" gibi sözcükleri içerisinde barındırabilir. Doğrudan bu sözcükler olmasa bile cümleyi okuyan kişi cümleden bu kavramları anlayabilir. Örnek: * Sevginin bulunmadığı yerlerde vicdani bir duygunun oluşacağına inanmıyorum. (Bu cümlede bana göre veya ......

Terim Anlam

Bir sözcüğün özel bir alanda (bilim, sanat, spor, meslek vb.) taşıdığı ya da kazandığı anlamdır. - Terim anlamı içeren kelimeler, ilgili olduğu alanda, sadece bir anlamı karşılar. - Başka bir deyişle terim olarak tüm cümlelerde aynı anlamı taşır. * “Özne” cümlenin bir ögesidir. (dil bilgisi) * Hakem “taç” atışının tekrarlanmasını istedi. (spor) * Şiirde kullanılan “uyakları” bulunuz. (edebiyat) * “Sahne”, “kostümler”, “dekor”, her şey mükemmeldi. (tiyatro) * Mahkeme, “sanıkların” “tahliyesine” karar verdi. (hukuk) * İç bükey aynaların kullanıldığı yerlerden biri de arabalardır. (fizik) - Özel bir alanda terim anlam ......

Soyut ve Somut Anlam

SOYUT VE SOMUT ANLAMLI SÖZCÜKLER Soyut Anlamlı Kelimeler - Duyularla algılanamayıp akıl yoluyla kavranan kavramları karşılayan sözcüklerdir. Soyut anlamlı sözcüklerin çoğu duygu bildirir. * sevgi Kızına duyduğu sevgiyi tarif etmenin imkânı yoktu. * korku Korkudan ne yapacağını şaşıran İhsan ümitsizce bağırmaya başladı. * telaş Bu saate kadar eve gelmeyince hepimizi bir telaş aldı. * kıskanç Bu kadar kıskanç biri olabileceğin hiç aklıma gelmezdi. * güzellik Güzelliğin insanın başına bela olduğu az değildir. * amaç Meğer amacı kendisini bakanlıklarda rahat bir göreve aldırmakmış. - Kimi soyut kelimeler, cümle içinde somut anlam kazanabilir. Bu durum, somut sözcüklerin ......

Sesteş Kelimeler

EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER - Farklı (aralarında anlam ilişkisi olmayan) sözcüklerin aynı sesi vermesidir. - Sesteş kelimeler, ses ortaklığı olan sözcüklerdir. Karşıladıkları anlamlar arasında uzak yakın hiçbir bağ yoktur.   Sol yanında bir yara izi vardı. (yön bildiren sözcük, sol taraf)   Gül, susuz kalınca solmuş. (solmak fiili) Aranan kan sonunda bulundu. (damarlarımızdaki sıvı) Sana nasıl kandım, bilmiyorum. (inanmak fiili) Akşamki yemeğe kaç kişi gelecek? (soru sıfatı) Yemek buldun ye, dayak buldun kaç. (kaçmak fiili)   - Tür yönünden aynılık/farklılık söz konusu olabilir. Kara ......

Yakın Anlamlı Sözcükler

Benzer kavramları karşılayan farklı sözcüklerdir. Böyle sözcüklerde hem anlam ortaklığı hem de anlam ayrılığı söz konusudur. - Sorunlarımızı muhatabıyla konuşmaktan çekinmemeliyiz. - Sorunlarımızı muhatabımızla konuşmaktan kaçınmamalıyız. Birinci cümlede kullanılan çekinmek kelimesi temel anlamıyla "saygı, korku, utanma vb. duygularla bir şeyi yapmak istememek" anlamına gelir. İkinci cümlede kullanılan kaçınmak kelimesi ise "herhangi bir işi yapmaktan veya özverili davranmaktan geri durmak" anlamındadır. Görüldüğü gibi yakın anlamlı bu iki kelimenin anlamlarında hem çakışma hem de ayrılık vardır. - Yakın anlamlı sözcükler çoğu zaman birbiri yerine kullanılamaz. “Çıkar, ......

Genel ve Özel Anlam

SÖZCÜKLERDE GENEL VE ÖZEL ANLAM Anlamca kapsamı geniş olan sözcüklere genel anlamlı kelimeler, anlamca kapsamı daha dar olan sözcüklere de özel anlamlı kelimeler denir. Genel Anlamlı Sözcükler * Aynı türden kavramları topluca düşündüren sözcüklerdir. * “Ağaç” sözcüğü; “çam”, “kayın”, “söğüt”, “kavak”, “ardıç” vs. kavramları topluca belirtir. “Ağaç” sözcüğü, bu varlıklara göre daha kapsamlı ve genel anlamlıdır. Kıta → ülke → bölge → şehir → mahalle Yukarıdaki sözcükler genel anlamdan özel anlama doğru sıralanmıştır. Özel Anlamlı Sözcükler - Aynı türden kavramları tek tek düşündüren sözcüklerdir. - “Gül” sözcüğü; “çiçek”, “bitki”, “canlı”, ......

Cümlede Anlam

      İnsanoğlunun duygu ve düşünce dünyasını şekillendiren, zenginleştiren ve bu dünyayı başkalarına açmasına yarayan en önemli araç dildir. Dilin yapı taşı, ham maddesi ve özü ise kelimelerdir. Kelimeler düşüncenin kabı, kalıbı olurken duygunun da teşekkülünde aynı şekilde yegâne araçtır. Ancak, insanoğlu kelimelerle şekillendirip çeşitlendirdiği duygu ve düşüncelerini muhatabına cümle adı verilen ve her biri yargı birimi olan bir yapı ile yansıtır. Cümle Nedir?         Cümle, meramın karşı tarafa eksiksiz anlatılmasını sağlayan en önemli araçtır. Cümleler belli bir ......

Cümle Tamamlama

Cümle Tamamlama : Kimi zaman bir yargı bütünlüğünden bir sözcük yada sözcük öbeği (kelime grubu) çıkarılmış olabilir. Yargının anlamsal ve anlatımsal bütünlüğü göz önünde bulundurularak bu eksik tamamlanır. Tamamlanacak ve tamamlayacak cümleler ya da sözler arasında; * Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır. * Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır. * Cümleleri anlamca bağlamak için uygun bağlaçlar kullanılmalıdır. Örnek : İnsanlar bilerek ya da bilmeyerek doğanın dengesini bozuyorlar, sonra aynı doğayı korumak için sempozyumlar düzenleyip, dernekler kuruyorlar; çünkü... a Doğanın kendileri için yaşamsal değerini biliyorlar. b Yanlış yaptıklarının bilincindeler. c ......

Karşılaştırma Cümleleri

Karşılaştırma Cümleleri : Karşılaştırma, birbirleriyle ilişkili iki varlık, iki kavram ya da herhangi iki şeyi, ortak olan ya da olmayan yönleriyle anlatmaktır. Karşılaştırma cümlelerinde; karşılaştırma ilişkisi "gibi, kadar, daha, en..." gibi bağlaçlar, edatlar ve zarflarla kurulur. Örnek: * Haber alma gereksinimini en iyi karşılayan iletişim aracı televizyondur. * Hiçbirimiz onun kadar duyarlı ve hoşgörülü değildik. * Kendi yaşıtı insanlardan daha genç ve daha diri bir görünüşü vardı. ...

Şart (Koşul) Sonuç Cümleleri

Şart (Koşul) Sonuç İlişkili Cümleler : Bir durumun, yargının oluşmasını, gerçekleşmesini, bir diğer yargı ile, anlatılan  koşulun olmasına bağlayan cümlelerdir. Bu ilişki genellikle "-se / -sa" dilek koşul kip ekiyle, "ise" ek-fiiller ya da bağlaçlarla sağlanır. Örnek : * Annem sana baktıkça gençlik yıllarını anımsadığını söylüyor. * Sinemaya gideceksin; ancak önce ödevlerini bitir. * İstediğin her şeyi alırım, yeter ki sınıfını geç. * Git; ama saat on ikiden önce evde ol. * Buraya gelirse görüşebiliriz. ...
Yandex.Metrica