Seci (iç uyak) Sanatı

Bir cümlenin içinde veya cümlelerde birden fazla sözcüğün sonlarındaki harf ve ses benzerliklerine içuyak diğer bir deyişle seci denir.
 

Seci, düzyazıda kullanılan uyak olarak da ta­nımlanabilir, özellikle Divan düzyazısında seçili anlatım bir amaç sayılmıştır.

(Altı çizili sözcükler seciye örnektir.)   llahil Kabul senden, rssL senden. İlâhi! şifâ sendenderd senden. İlâhi! Gönlüm oduna her ne vaktınsaol tütşr. İlâhi! Vücudum bağına her ne diktinse ol (Sinan Paşa)* Imam-ı Câfer-I Sâdık’tan nakildir ki, Ifraz-ı girye beş kişiye münhasırdır. Biri Adem ki behlşt-l fira­kından oâlaa İdi ve biri Yâkup ki Yusuf hicretinden giryân İdi ve biri Yusuf ki Yakûp derdinden perişan İdi…(Fuzuli)[Nakil: Nakletme, bildirme. Ifraz-ı glrye: Gözyaşı dökme. Münhasır: özgü. Behişt-I firak: Cennetten ayrılık. Nâlân: İnleyen. Giryân: Ağlayan.]  Söz Sanatları (Edebi Sanatlar) ‘ a Dönmek için TIKLAYIN

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir