BEKRİ MUSTAFA

(1612-1640?)
Fıkracı. Sultan IV. Murad devrinde yaşamış, içki yasağına karşı koymuş meşhur bir ayyaştır. Adına ve tipine pek çok fıkra bağlanmıştır. Bu fıkralarda Bekri’nin çok katı kurallara karşı çıkıp müsahamanın gereğini savunduğu görülür. Bazı fıkraları bektâşî fıkraları ile karıştırılmıştır. Fıkraları ağız­dan ağıza nakledilerek günümüze kadar gelmiştir. Bu fıkra­lara XVII’inci asırdan itibaren yazılan lâtîfe mecmualarında rastlanır.
İlk defa Himmet-zâde, Bekri Mustafa adlı kitabında bu tür fıkraları topladı (1922). [S. Münir Yurdatap, Bekri Mustafa’­nın Latifeleri, (1942); A. Cemâl Erksan, Resimli Bekri Musta­fa Fıkraları (1947). Cemal Kaygılfnın Bekri Mustafa isimli bir romanı vardır (1944).]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir