BEKİR BÜYÜKARKIN

(1921- )
Roman ve tiyatro eseri yazarı. İstanbul’da doğdu. Vefa Li­sesi ile Yüksek İktisat ve Ticâret Okulu’nu (1942) bitirdi. Anadolu Sigorta Şirketi (1945-1952) ile Ticâret Bankası’nda muhasebe müdürü olarak çalıştı (1952-1960). Sonra mâlî müşavirlik bürosu açtı.
Günümüz yazarlarındandır. Çeşitli gazetelerde neşrettiği hikâyelerden sonra Dökmeci adlı piyesi ile CHP oyun yarış­masında derece alarak adını duyurdu. Romanlarında Türk tarihinden aldığı konuları İşler. Piyeslerinde devrinin hayat tarzını anlatır. Romanlarının tarihî olanlarını önce tefrika et­ti, sonra kitap hâline getirdi. Bâzı oyunları İstanbul Şehir Tiyatrosu’nda oynandı. (Yarısı, 1967; Duman 1970).
Romanları:
 1. Bîr Sef Gibi (1962), 2. Son Akın (1963), 3. Belki Bir Gün (1965), 4. Suların Gölgesinde (1966), 5. Tanyeri (1967), 6. Bozkırda Sabah (1966), 7. Yoldaki Adam (1973).
Ti­yatro eserleri:
 1. Dökmeci (1954), 2. Yansı (1967), 3. Zafer (1948), 4. Armutlar- Yolcular- Tanyeri (3 oyun birlikte, Uç Oyun adı ile, 1970), 5. Keçiler- Duman (İki Oyun adı ile, 1970), 6. Soytarı (1972,1974), 7. Genç Osman (1974).
Şiirleri: 1. Eski Dost (1954), 2. Rüzgâr (1965).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir