Bilge Karasu

Bilge Karasu Hayatı Biyografisi Eserleri ve Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1930-1995)

: İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Li- sesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde öğrenim gördü. Basın-Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğünde, Ankara Radyosu Dış Yayınlar Bölümünde görev yaptı. Hacettepe Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Çeşitli ya- yınevlerinde çevirmenlik yaptı.
Hikâye, roman, deneme türünde eserler veren sanatçı; farklı biçim, teknik ve içerikte eserler yazdı. Çalışmalarıyla çeşitli ödüller aldı. Modern toplumsal yapı içinde yalnızlaşan ve iç dünyasına yaptığı yolculukla yaşamı, dünyayı anlamaya çalışan bireyi eserle- rinde felsefi bir derinlikle ele aldı. Sanatçı; ölüm, korku, yalnızlık, gibi kavramlar üzerinden bireyin iç dünyasını imgesel bir anlatımla yansıttı.
Bilge Karasu, Odalardan Biri adlı hikâyesinde toplumun, kalabalıkların içinde sıradanlaşmamak için yalnızlığına sığınan, yani kendi içine yönelen bireyi anlatmıştır. Yazar, bu hikâyede iç konuşma ve bilinç akışı anlatım tekniklerini kullanmıştır.
Modernist hikâyede gerçeklik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yaban- cılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf birey ele alınmıştır. Bu tarz hikâyede kronolojik zamanda geriye dönüşlerle geleneksel anlatım ve yapıdan uzaklaşılmış, olay örgüsü ve mekân geri planda kalmıştır. Nezihe Meriç, Bilge Karasu, Yusuf Atılgan, Oğuz Atay, Ferit Edgü ve Adalet Ağaoğlu bu akım doğrultusunda hikâye yazan başlıca sanatçılardandır.
Troya’da Ölüm Vardı, Uzun Sürmüş Bir Günün Akşa- mı, Göçmüş Kediler Bahçesi, Kısmet Büfesi (hikâye); Gece (roman); Ne Kitapsız Ne Kedisiz, Narla İncire Gazel (deneme) yazarın başlıca eserleridir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir