BAKİ SÜHA EDİBOĞLU

(1915-1972)
Şâir. Antalya’da doğdu. İlkokul ve ortaokulu aynı şehirde, liseyi Haydarpaşa’da okudu, İstanbul Hayriye Lisesİ’nde ta­mamladı (1936). Bir süre Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’ne devam ettikten sonra gazeteciliğe başladı. Tan, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde sekreter ve yazar (1934-1940), An­kara ve İstanbul radyolarında spiker ve İzmir Radyosu’nda müdür olarak çalıştı. İstanbuf’da öldü. Zincirlikuyu Mezariı-ğı’na gömüldü.
Aşk ve tabiat temaları işleyen lirik şiirleri, hikâyeleri var­dır. 8u eserler Servet-i Fünun, Uyanış, Ülkü, Aile, Varlık der­gilerinde, Cumhuriyet gazetesinde yayımlandı. Antoloji ve biyografi kitabı da hazırlamış, bâzı şâirlerle ilgili hâtıralarını neşretmiştir.

Şiirkitapları:

 1. Cenup (1942), 2. Gece Yağmuru (1947), 3. İşaret (1953), 4. Karanlıkta Geçen Gemiler (1958).

Diğer eserleri:

 1. Sel Geliyor (Hikâyeler, 1944), 2. Türk Şiirinden örnekler (Antoloji, 1944), 3. Atatürk İçin Bütün Şiirler (Anto­loji, 1962, Faruk Çağlayan ile birlikte), 4. Falih Rıfkı Konuşu­yor (Biyografi, 1946), 5. Ünlü Türk Bestekârları (Biyografi, 1962), 6. Bizim Kuşak ve Ötekiler (1968,36 şâirle ilgili hatıra­ları).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir