İBRAHİM ZEKİ BURDURLU

Reklamlar

Şâir. Burdur’da doğdu. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu (1938) ile Gazi Eğitim Enstitü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. Si­vas, Burdur, Kıbrıs ortaokul ve lisehrinde, İzmir Eğitim Ens-titüsü’nde öğretmenlik yaptı. 1977’de emekli oldu.
Günümüz şâir ve yazalarındandır. ilk şiiri Öğretmen Oku-lu’nda öğrenci iken Servet-i Fünun- Uyanış dergisinde görü­lür. Öğrencjliği sırasında, Ahmet Kutsi Tecer tarafından başlatılan şiirde, halk şiiri geleneğinden faydalanma çalış­malarına Katıldı. Yeni şiir iie halk şiirinin tekniğini birleştir­meye gayret etti. Şiirlerinde mahalli duygulan, millet ve va­tan sevgisini terennüm etti. Masal, inceleme, araştırma ve antoloji türünden eserleri de vardtr.

Şiir kitapları:

 1. Toprak İnsanları (1945), 2. Toprağın için­deki Toprak (1946), 3. Burdur’daki Mahallemiz (1947), 4. Ke­loğlan (1949), 5. Basık Tavan (1950), 6. Bir Köyden Bir İnsan (1951), 7. Lefkoşe (1953), 8. Minnacık Ada (1954), 9. Günay­dın Yavru Kıbrıs (1959), 10. Atatürk’üm (1959), 11. Sev Beni ‘(1966), 12. Açmıyor Mu Kıbrıs’ımın Gülleri? (1968), 13. İzmir’­in Mor Atları (1976).

Masal kitapları:

Reklamlar

 1. Nur Güzeli (1963), 2. Dileği Gerçekleşmeyen Kız (1963), 3. Güllü Pâdişâh (1963), 4. Mavi Pullu Balık (1964), 5. Üç Yumak (1964), 6. Kendi Bir Karış, Sakalı Üç Karış (1972).

Antolojileri:

 1. Şiirimizde Öğ­retmen (1965), 2. Öğretmen Şâirler Antolojisi (1966), 3. Ata­türk Şiirleri Antolojisi (1967).

Diğer eserleri:

 1. Memiş Can (1978, roman), 2. Anılardan Öyküler (Hikâyeler, 1979), 3. Üç Destan (Köroğlu- Karacoğlan- Oğuz Destanı, 1969), 4. Ro-manlanyla Reşat Nuri Güntekin (1971). Ders kitapları ve eği­tici kitapları davardır.

« »

Bir Yorum

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica