İNCİ ENGİNÜN

(1940- )
Edebiyat tarihçisi, yazar, istanbul’da doğdu. Orta öğreni­mini Türk Eğitim Derneği Ankara Koleji’nde yaptı (1959). İs­tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiya­tı Bölümü’nü bitirdi. Aynı bölümün Yeni Türk Edebiyatı kür­süsüne asistan oldu (1963). 1968’de doktor, 1974’te doçent, 1984’te profesörlüğe yükseldi. Hâlen Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Böiümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Yeni Türk edebiyatı konularında yayımladığı kitapları, araştırma ve incelemelere dayanan makaleleri, tiyatro ve ki­tap tanıtmaları, ilmî tebliğ ve konferansları ile tanınmıştır. İngilizce’den tercümeleri de vardır. Yazıları Hisar, Türk Ede­biyatı, Millî Kültür, Türk Kültürü, Hareket, Yönetilişler ve Kaynaklar dergilerinde yayımlanmıştır.

Kitaplarından bazıları:

 1. Kenan Hufûsi Koray, Hikâyeler (1937), 2. Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (I, M. Kaplan- B. Emil ile birlikte 1974; II. M. Kaplan B. Emil ile birlikte, 1978; III. M. Kaplan- B. Emil- Z. Kerman ile birlikte, 1979; IV. M. Kaplan- B. Emil- Z. kerman ile birlikte, 1982), 3. Halide Edlb Adıvar, (Kubbede Kalan Hoş Şada, İnceleme-metin, 1974), 4. Halide Edib Adıvar (1975), 5. Abdülhak Hâmid Tarhan- Târik (Sadeleştirme- önsöz, 1975), 6. Halide Edib Adıvar’ın Eserle­rinde Doğu ve Batı Meselesi (1978), 7. Tanzimat Devrinde Shakespeare Tercümeleri ve Tesiri (1979), 8. Abdülhak Hâ­mid Tarhan- Bütün Şiirleri (2 cilt, 1979, 1982, önsöz-metin), 9. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları (1983). vb.

İlmî tebliğ ve konferanslarından bazıları:

 1. Halide Edib ve Mevlevîlik (Uluslararası III. Mevlânâ Semineri, Aralık-1978, Konya), 2. Atatürk ve Türk Kadını (New York Türkevi, 10 Kasım 1979), 3. Shakespeare in Turkey (Columbia Üniv. Türk Kültürü ve Tarihi Semineri, 21 Aralık 1974), 4. Ahmet Haşim’in Esteti­ğinde Uzakdoğu (V. Millî Türkoloji Kongresi, Eylül-1983) vb.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir