ABDÜLHAK ŞİNASİ HİSAR

(1883-3.V.1963)
Roman yazarı. İstanbul’da doğdu. Mahmud Celâleddin Bey’in oğludur. Galatasaray Lisesİ’ni bitirdi. Paris’te Siya­sal Bilgiler Fakültesi’nde okudu (1905-1903). Bu okulda Yah­ya Kemâl ile tanıştı. Yurda dönünce önce yabancı şirket­lerde çalıştı; sonra Hariciye Bakanhğı’nda Balkan Birliği Cemiyeti Genel Sekreterliğinde, Merkez İdaresi’nde görev yaptı. Bazı bankaların yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. 1948’den sonra kendini tamamen yazı hayatına verdi. İstan­bul’da öldü. Kabri Merkezefendl Mezarlığı’ndadır.
İlk yazıları tenkid, şiir, mensur şiir ve hâtıra türündedir. Bu yazılar Dergâh ve Yarın dergilerinde çıkmıştır (1921). CHP Hikaye ve Roman Yarışması’nda Fehim Bey ve Biz ro­manı ile üçüncülük kazanınca tanındı (1941). Romanların­da, mutluluk içinde geçen çocuktuk ve gençlik yıllarına ait hâtıralarını anlattı. Kahramanları dâima âiie içinde yakın­dan tanıdığı tiplerdir. Onların huylarını, düşünce ve duygu­larını başarılı olarak canlandırır. Üslupçu bir yazardır.

Romanları:

 1. Fehim Bey ve Biz (1941), 2. Çamlıca’daki Eniştemiz (1944), 3. Ali Nizamî Bey’in Alafrangalığı ve Şeyh­liği (1952).

Hâtıraları:

1. Boğaziçi Mehtapları (1943), 2. Boğa­ziçi Yalıları (1954), 3. Geçmiş Zaman Köşkleri (1956), 4. Geç­miş Zaman Fıkraları (1958), 5. İstanbul ve Pierre Lotl (1958), 6. Yahya Kemâl’e Veda (1959), 7. Ahmet Hâşfm- Şiiri ve Ha­yatı (1963), 8. Aşk İmiş Ne Var Alemde (1955, seçmeler). [Ötüken Yayınevi, yazarın bütün eserlerini 1978’den sonra yayımladı. Sermet Sami Uysal, Abdülhak Şinasi isimli bir eser de bu yazarı anlatır (1961). Ötüken Yayınevi’nce neşre­dilen Fehim Bey ve Biz’İn başında yazar hakkında Abdullah Ucman’ın bir incelemesi bulunmaktadır (1978).]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir