ARİF

Mesnevi şâiri. Xv”lncl yüzyılın İlk yarısında yaşamıştır. Hayâtı hakkında hiç bilgi yoktur.
Anadolu sahasında İlk hamse (beş mesnevî) yazan Türk şâiri Ariftir. Mesnevileri din, tasavvuf ve Hz. Muham-med İle İlgilidir. Tasavvuf konusunda yazılan ilk Türkçe telif eser de Arife aittir. Mevlid’i, Süleyman Çelebi’nin eserin­den farklı özellik gösterir. Şâir, sanat kaygısı gütmez. Halka faydalı olmak ve öğretmek amacı ile yazmıştır. Dili sâde ve külfetsizdir.
Eserleri: 1. Mürşldü’l-Ubbâd (2041 beyittik, tasavvuf i), 2. Nüshai Âlem (367 beyit, İlk tasavvufî telif eser), 3. Mevlid (743 beyit), 4. Mi’racü’n-Nebî (1855 beyit), 5. Vefât-ı Nebi (1402 beyit).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir