APRINÇUR TİGİN

Uygur şairi. Hayâtı hakkında fazla bilgi .yoktur. Adı bili­nen ilk Türk şairlerinden sayılır.
Mani dini üzerine yazılan ilâhisi ile sevgi temasını işle­yen şiiri vardır. [Bu şiirler üzerinde A. Von le Coq Prof. W. Bang. ve Reşit Rahmeti Arat’ çalışmalar yapmışlardır.]

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir