M. SUNULLAH SARISOY

Şâir. Şile’de doğdu. İlk Öğrenimini Diyarbakır’da, orta öğ­renimini İstanbul’da tamamladı. Devlet memurluğu, öğret­menlik, gazete ve dergilerde yazarlık yaptı. İlk şiirini Yücel’de yayımlayan Ansoy, Ankara Televizyo-nu’nda çağdaş Türk edebiyatçılarını tanıtan programlar dü­zenledi. Roman, hikâye ve şiirler yazmış, antolojiler hazırla­mıştır.

Şiir kitapları:

1. Garipler Treni (1948), 2. Muhteşem Kavga (1951), 3. Mustafa Kemâl Türküsü (1953), 4. Yaban Mavisi (1956), 5. Dışa Vuran Karanlık (1961), 6. Yanlış Yaşadık (1970), 7. Sabrın Gülü (1980).

Roman: Karapürçek (1958, 1972).

Hikâye: Tedirginin Bîrî (1962).

Antolojileri: 1. Deste (Yeni Türk Şiiri Ant., 1953), 2. Türk Hiciv ve Mizah Antolojisi (1967), 3. Türk Hikâye Antolojisi (Yaşar Nabİ ve M. Baydar ile birlikte, 1967).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir