Etiket: Yabancı Edebiyatçılar

Tasso

Rönesans devrinde, destan türünün en başarılı sanatçılanndandır. Eserlerinin konularını Ortaçağ’dan almakla birlikte, biçimsel açıdan Homeros’u taklit etmiştir. En önemli eseri, I. Haçlı Seferi’nde Kudüs’ün alınışını anlatan Kurtarılmış Kudüs adlı yapay destandır....

Ariosto

Rönesans devri edebiyatının en önemli sanatçılarından biri olan Ariosto, destan türünde başarı göstermiştir. En ünlü eseri yapma bir destan olan Çılgın Orlando’dur. Bu destanda Charlemagne devrinde, Hıristiyanlarla Müslümanlar arasındaki savaşlar anlatılır....

Giovanni Boccaccio

Dünya edebiyatında, küçük öykü türünün ilk ya­zarıdır. Dinsel konuları değil, doğrudan insanı an­latmış; günlük olayları işlemiştir. En ünlü yapıtı, yüz hikayeden oluşan Decameron‘dur. Bu yapıtta, veba salgını sonucu bir villaya sığınan kadın ve erkekle­rin birbirlerine anlattığı öyküler vardır. Rönesans ( yeniden doğuş ) dönemi 15. ve 16. yüzyılları kapsar. Rönesans süreci, insanın dinsel baskı ve […]...

Petrarca

Şiirlerinde, sevgilisi Laura’ya olan aşkını anlat­mıştır. Halk dilini kullanan sanatçının şiirleri lirik ve insancıl nitelikler taşır. Sone biçimini en iyi uygula­yan sanatçılardandır. Latince ve İtalyanca şiirler yazmıştır. Lirik şiirlerinde aşkın her türlü görünüşü üzerinde durmuş, İtalyanca şiirlerini “Türküler” adlı kitapta toplamıştır. Dante‘nin etkisinde kalan Petrarca sone, balad, terza rima.. gibi nazım biçimlerini çok kullanmıştır. Diğer […]...

Dante Alighieri

Yapıtlarının kahramanı, çocuk yaştayken sevdi­ği, sonradan başkasıyla evlenen, 24 yaşında da ölen Beatrice’dir. Şiirlerinde insan kişiliğini ve tut­kularını başarıyla anlatmıştır. Aristo felsefesine bağlıdır. Itaiyancayı yazı dili yapmıştır. En ünlü yapıtı, İlahi Komedya’dır. Bu yapıtta La­tin şiiri Vergilius’la birlikte, sevgilisi Beatrice’i bul­mak için ahirete yaptığı düşsel yolculuğu anlatır. Yeni Hayat’ta Beatrice için yazılmış aşk şiirleri var­dır. […]...

Aristophanes

İlk büyük komedya şairidir.Eserlerinde devrin tanınmış kişilerini ve bazı toplum olaylarını yermiştir. Bu eserlerde kaba şakalar, küfürler, argo sözler… bolca yer alır. Atina’da sahnelenen Kadınların Savaşı: Lisistrata adlı oyununda, kocaları savaşa giden kadınlar, savaşı durdurmak amacıyla kocalarına karşı savaş ilan ederler. İlk kez M.Ö. 423’te sahnelenen Bulutlar oyununda ise Aristofanis, düşünür Sokrates’i alaya alır. Aristofanis […]...

Euripidies

EURİPİDİES (MÖ. 480 – 406) Atina’nın yetiştirdiği üçüncü büyük tragedya şairidir. Çağdaşları tarafından çok eleştirilmiş, özellikle komedya yazarlarından Aris-tophanes’in hücumlarına uğramıştır.Euripidies’in eserlerinde anlatılan kişiler tutkularına her zaman yenik düşerler. Bu eserlerde diyaloglara daha çok yer verilmiştir. Euripidies’in en ünlü tragedyaları şunlardır: Medeia Hippolytos Iphigeneia Aulis’te Orestes Elektra Andromakhe...

Sophokles

SOPHOKLES (MÖ. 495 • 406) Aiskhyleos’tan sonraki en büyük tragedya şairidir. Tragedyayı daha da geliştirmiştir. Sophokles’in eserlerinde İnsanlar alınyazıla-rına boyun eğmezler, sürekli mücadele ederler. Onun eserlerinde seyirci baştan sona merak duygusu yaşar. Sophokles’in elde kalan eserleri şunlardır: Kral Oidipus Oldlpus Kolonos’ta Antlgone Elektra Trakhisli Kadınlar...

Aiskhylos

AİSKHYLOS (MÖ. 525 – 456) İlk büyük tragedya şairidir. Tragedyanın gelişmesini sağlamış, tragedyaya ikinci bir aktör katmıştır. Eserlerinde gelenekleri ve ahlâkı savunmuş, ahlâksızların Tanrılarca cezalandırılacağını söylemiştir. Aiskhyleos’un elde kalan eserleri şunlardır: Yalvaran Kızlar Persler Thebai’ye Karşı Yediler Zincire Vurulmuş Prometheus...

Aisopos

AİSOPOS (MÖ. 6. yüzyıl) Anadolu’da, Frigya’da doğmuş, gençliğinde uzun süre tutsak kalmıştır. Özgürlüğe kavuşunca birçok ülkeyi gezmiştir. Aisopos, fabl türünün kurucusu sayılmaktadır. Anlattığı masalların konularını, gezileri sırasında uğradığı doğu ülkelerinden aldığı sanılıyor. Fransız şairi La Fontaine, Aiso-pos’tan çok etkilenmiştir. Aisopos’un tek eseri Fabllar’dır....

Sappho

 (MÖ. 6. yüzyıl) Eski Yunan edebiyatının en büyük lirik sa-natçılarındandır. Şiirlerinde daha çok aşk temasını İşlemiştir. Bu kadın sanatçı, lirik şiirin kurucusu sayılmaktadır. Sappho’nun şiirlerinden geriye bazı küçük parçalar kalmıştır.  ŞİİRLERİ: 182 şiiri bu güne ulaşmıştır. Şiirlerin tamamı Sappho’ya yakın dönem tarihçileri, şairleri, edebiyatçıları aracılığı ile bugüne ulaşmıştır. Şiirlerin bir kısmının tamamen başkasına ait olmasından […]...

Hesiodos

Hesiodos, Didaktik şiir türünün kurucusudur. Yunanistan’ın Boiotia’nın Askra şehrinde yaşamıştır. Hikayeye göre, Helikon yamaçlarında koyun güderken musalar, yani ilham perileri ona şairlik bağışlamışlardır. Nerede öldüğü belli değildir. Yunan insanını şiir yoluyla eğitmeye çalışmıştır. Köy yaşamını ve insanların günlük işlerini anlatan ilk şairdir. Hesiodos‘un en önemli eseri İşler ve Günler’dir. Yunan mitolojisi ve Yunan çiftlik hayatı üzerine […]...

Homeros

HOMEROS (MÖ. 9. yüzyıl)  Homeros’un yaşamı hakkında çok az bilgi vardır. Onun hakkındaki bazı bilgileri tarihçi Heredo-tos’tan öğreniyoruz. Homeros’un kör ve İhtiyar bir şair olduğu, oradan oraya dolaşarak şiir okuyup ekmeğini kazandığı, uzun yıllar Ege adalarında yaşadığı söylenir. Homeros’un en önemli eseri destanlarıdır, llyada ve Odysseia adlı bu destanlar, bütün Yunan kültürünün temelini oluşturmaktadır. İlk […]...