Euripidies

EURİPİDİES (MÖ. 480 – 406) Atina’nın yetiştirdiği üçüncü büyük tragedya şairidir. Çağdaşları tarafından çok eleştirilmiş, özellikle komedya yazarlarından Aris-tophanes’in hücumlarına uğramıştır.Euripidies’in eserlerinde anlatılan kişiler tutkularına her zaman yenik düşerler. Bu eserlerde diyaloglara daha çok yer verilmiştir.
Euripidies’in en ünlü tragedyaları şunlardır:
Medeia
Hippolytos
Iphigeneia Aulis’te
Orestes
Elektra
Andromakhe

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir