Etiket: Yabancı Edebiyatçılar

George Bernard SHAW

George Bernard SHÂW (1856 -1950) İrlanda kökenli olan Shaw, İngiliz tiyatrosunun önemli bir sanatçısıdır. Düşünsel yönü ağır basan eserlerini komedi biçiminde yazmıştır. Ahlâki ve fikri çatışmalara ağırlık veren bir tiyatro geliştirmiş ve töre komedisini yeniden canlandırmıştır. 1925’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmış ancak bu ödülü reddetmiştir. Önemli eserleri şunlardır: Candida (oyun) Sezar ve Kleopatra (oyun) Kara […]...

Charles DICKENS

Charles DICKENS (1812 -1870) İngiliz edebiyatının gerçekçi yazarlarındandır. İnsan karakterlerini çizmede çok başarılıdır. Çocukluğundan beri yakından görüp tanıdığı yoksul kimselerin yaşamını anlatırken eşine az rastlanan bir duygulandırma gücüne ulaşır. Önemli eserleri şunlardır: Pickwick’in Kağıtları (roman) Oliver Twist (roman) Antikacı Dükkanı (roman) David Copperfield (roman)...

Jonathan SWIFT

Jonathan SWIFT (1677 -1745) Döneminin siyaset adamlarını, parti ve din kavgalarının içyüzünü yakından görmüş, düş kırıklığına uğramış, eserlerinde bu görüşlerinin sonuçlarını yansıtmış, toplumdaki kötülükleri yermiştir. En önemli eseri Gulliver’in Gezileri adlı romanıdır....

Daniel DEFOE

Daniel DEFOE (1661 -1731) İngiliz edebiyatının tanınmış bir sanatçısıdır. Serüven dolu bir yaşam sürmüş, roman yazmaya çok geç başlamıştır. Defoe, serüven dolu yaşamındaki deneyimlerine dayanarak birçok serüven romanı yazmıştır. En ünlü eseri, Robinson Crusoe’da, bindiği gemi batınca ıssız bir adaya çıkarak orada 28 yıl tek başına yaşama mücadelesi veren bir kişiyi anlatır. Robinson Crusoe, bütün […]...

Francis BACON

(1561 -1626) İngiliz devlet adamı ve filozofudur. Bilimsel ve felsefi nitelikli denemeleriyle tanınmıştır. Geliştirdiği tümevarım yöntemiyle yeni bir mantık kurmuştur. En önemli eseri Denemeler’dir....

William Shakespeare

İngiliz edebiyatının olduğu kadar, dünya edebi­yatının da en büyük tiyatro yazarıdır. Dram ve ko­medya türlerinde yapıtlar yazmıştır. William Shakespeare bu yapıtlarında şiir ve düzyazıyı bir arada kullanmıştır. Oyunlarının tümünü beş perde üzerinden tasarlamıştır. Yapıtla­rında insanın hırs ve tutkularını, duygu ve düşün­celerini başarıyla anlatmıştır. Ölümsüz karakterler yaratan Shakespeare, insanın iç dünyasını olanca derinliğiyle betimlemiştir. William Shakespeare […]...

Miguel de Cervantes

Modern romanın kurucusu olarak tanınmıştır. Hayatını kazanmak için asker olmuş, Inebahtı deniz savaşında (1571) Türklere karşı savaşmıştır. İspanya’ya dönerken Türk korsanları tarafından yakalanarak Cezayir’de hapse atılmıştır. Cervantes, İspanya’ya döndükten sonra yazdığı Don Kişot romanıyla bütün dünyada ün kazanmıştır. Romanın mizahı ve yergiii bîr anlatımı vardır. Roman kahramanlarından Don Kişot hayalci ve idealist bir tipi, Şancho […]...

Jean Paul SARTRE

Jean Paul SARTRE (1905 -1980) Egzistansiyalizm (varoluşçuluk) akımının edebiyattaki en ünlü temsilcisidir. Çağımızın ana sorunları üzerine görüş bildiren, bunları tartışan, özgürlük düşkünü bir sanatçıdır. Felsefeyle de uğraşmıştır. J.P. Sartre, insanın kendi değerlerini kendisinin yaratacağını söyler ve insanın kendi seçimiyle var olduğunu savunur. Deneme, hikaye, roman ve oyun türünde eserler vermiştir.  En ünlü eserleri şunlardır: Duvar […]...

Jules VERNES

JULES VERNES (1828 -1905) 19. yüzyılda bilimkurgu romanları yazmış bir sanatçıdır. Zamanındaki bilimsel buluşlardan ve icatlardan esinlenerek, hayali olayları anlatan romanlar yazmıştır. J. Vernes, daha insanoğlunun ay’a gitmeyi hayâl bile etmediği bir dönemde “Aya Yolculuk” adlı romanını yazmış, denizaltının icat olunmadığı bir zamanda roman kahramanlarını denizler altında dolaştırmıştır.  Jules Vernes’in eserleri özellikle çocuklar tarafından bütün […]...

Guyde MAUPASSANT

Guyde MAUPASSANT (1850 -1893) Naturalist akıma bağlıdır. Küçük öykü türünün en önemli sanatçılarındandır. Öykülerinde “olay” öğesine büyük önem vermiş, öyküye “Maupassant tarzı’nı getirmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: Tombalak (öykü) Ay ışığı (öykü) Bir Hayat (roman) Güzel Dost (roman)...

Alphonse DAUDET

Alphonse DAUDET (1840 -1897)   Naturalizmin önemli temsilcilerindendir.Eserlerinde çok güçlü gözlemler vardır. Nükteli, şiirli, açık ve kolay anlaşılır bir üslupla yazmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Değirmenimden Mektuplar (öykü) Pazartesi Hikayeleri (öykü) Tarasconlu Tartarin (roman) Jack (roman)...

Gustave FLAUBERT

Gustave FLAUBERT (1821 – 1880) Realizmin kurucusu ve en büyük temsilcisidir. Gustave Flaubert, Eserlerinde dil ve anlatıma, biçim kusursuzluğuna büyük önem vermiştir. Anlattıkları gözlem ürünüdür, gerçekçi tipler yaratmıştır. En önemli eseri Madam Bovary‘dir. Madam Bovary, Realizm akımının kurucusu ve en büyük temsilcisi sayılan Gustave Flaubert’in başeseridir. Bu roman, Realizmin başarılı ilk örneği sayılmaktadır. Konusunu gerçek […]...

Stendhal

STENDHAL (1783 -1842) Fransız edebiyatının en büyük realistlerinden sayılır.Romantizmin en güçlü olduğu dönemde yazmasına rağmen, açık, sağlam bir üslupla yazılmış eserlerinde psikolojik çözümlemelere geniş yer vererek gerçekçi anlayışı benimsemiştir. Stendhal’ın değeri ölümünden sonraki dönemlerde anlaşılmıştır. Gezi, anı, deneme, hikaye roman türünde eserleri vardır. En önemli eserleri şunlardır: Kızıl ile Kara (roman) Parma Manastırı (roman)...

Balzac

H. de BALZAC (1799 -1850) Balzac, realizmin Fransız edebiyatındaki  öncüsü kabul edilmekle birlikte eserlerinde romantizmin özellikleri de hissedilir. Çağının toplum yaşamını ve her tabakadan insanlarını ele alıp işlemekte üstün başarı elde etmiş ve ölümsüz kahramanlar yaratmıştır. Balzac’ın en önemli eserleri : İnsanlık Komedyası (dizi romanlarının genel adı) Bugenie Grandet (roman) Goriot Baba (roman) Vadideki Zambak (roman)...

Alexandre DUMAS PERE

Alexandre DUMAS PERE (1802- 1870) Romantik Fransız edebiyatının önemli sanatçılarındandır. Romanları ve oyunlarıyla tanınmıştır.Romanlarının sanatsal bir değeri yoktur; ancak anlatımdaki canlılık, sürükieylcilik onların çok okunmasını sağlamıştır. Tarihi konuları işlemiş, polis ve serüven romanları yazmıştır.   En önemli eserleri şunlardır: Üç Silahşörler (roman) Monte Kristo Kontu (roman)...

Alphonse de Lamartine

Romantizmin ilk Fransız şairidir. Şiir ve roman türlerinde eserler vermiştir. Şair ve yazarlığının yanısıra idam cezasına karşı oluşu,köleliğin kaldırılmasıyla ilgili düşünceleri politik bir duruşunun da varlığını gösteriyor. Önemli eserleri şunlardır: Şairane Düşünceler (şiir) Graziella (roman) Raphael (roman)...

Jean-Jacques Rousseau

Fransız Ihtilali’ni hazırlayan düşünürlerden biridir. 18. yüzyılın en büyük yazarlarından biri olan Rouesseau, halk egemenliği, eşitlik ve özgürlük temellerine dayalı yeni bir toplum düzeni tasarlamıştır. Doğaya karşı duyduğu derin sevgi ile edebiyatta Romantizm akımına yol açanlar arasındadır. İnsan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın uygarlık tarafından değiştirilmemiş doğal halinin birçok açıdan daha üstün olduğu fikri ve modern […]...

Jean de La Bruyère

Klasik Fransız edebiyatının önemli sanatçılarındandır. Portre (insanları fiziksel, ruhsal yönleriyle anlatan yazı) türünde çok başarılı olmuştur. Kusursuz bir üslupla yazmış, biçim olgunluğuna büyük önem vermiştir. Amacı, insanları daha iyi hâle getirmektir. En önemli eseri Karakterler adını taşır....

Jean Baptiste Racine

17. yüzyıl Fransız edebiyatında Klasisizmin en büyük temsilcilerindendir. Trajedi türündeki eserleriyle tanınmıştır. Racine ( 1639-1699 ), konularını mitolojiden al­mış, yapıtlarında tutkularına yenik düşen insanları anlatmıştır. Başlıca yapıtları; Andromak, İphinegenie ve Phedre’dir. Jean-Baptiste Racine [Jan Baptist Rasin (1639-1699)]: Fransa’da dünyaya geldi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Racine’i rahibeler yetiştirdi. Sanatçı, dinî bir eğitim aldı. Kalemi […]...

Pierre Corneille

(1606 -1684) 17. yüzyıl Fransız edebiyatının ilk büyük klasik tragedya şairidir. Fransız tragedyasının kurucusudur. Corneille’nin   kahramanları   tutkularını   yenmeyi bilen, iradeli kişilerdir. O insanları oldukları gibi değil, olmaları gerektiği gibi anlatmıştır. En önemli tragedyaları şunlardır: LeCid Horace Cinna...