Etiket: Yabancı Edebiyatçılar

Miguel de Cervantes

Modern romanın kurucusu olarak tanınmıştır. Hayatını kazanmak için asker olmuş, Inebahtı deniz savaşında (1571) Türklere karşı savaşmıştır. İspanya'ya dönerken Türk korsanları tarafından yakalanarak Cezayir'de hapse atılmıştır. Cervantes, İspanya'ya döndükten sonra yazdığı Don Kişot romanıyla bütün dünyada ün kazanmıştır. Romanın mizahı ve yergiii bîr anlatımı vardır. Roman kahramanlarından Don Kişot hayalci ve idealist bir tipi, Şancho Panza ise gerçekçi ve pratik bir tipi anlatır. ...

Jean Paul SARTRE

Jean Paul SARTRE (1905 -1980) Egzistansiyalizm (varoluşçuluk) akımının edebiyattaki en ünlü temsilcisidir. Çağımızın ana sorunları üzerine görüş bildiren, bunları tartışan, özgürlük düşkünü bir sanatçıdır. Felsefeyle de uğraşmıştır. J.P. Sartre, insanın kendi değerlerini kendisinin yaratacağını söyler ve insanın kendi seçimiyle var olduğunu savunur. Deneme, hikaye, roman ve oyun türünde eserler vermiştir.  En ünlü eserleri şunlardır: Duvar (hikaye) Bulantı (roman) Sinekler (oyun) ...

Charles BAUDELAIRE

Charles BAUDELAIRE (1821 -1867) Fransız şairi. Sembolizm akımı ortaya çıkmadan önceki dönemde, şiirleriyle bu akımın müjdecisi olmuştur. Şiirlerinde anlamın kapalı olmasına, biçim yönünden kusursuzluğa, izlenimlerini anlatmaya büyük önem vermiştir. Victor Hugo, Baudelaire'i "şiire yeni bir ürperti getiren şair" olarak nitelemiştir. En önemli şiir kitabı "Kötülük Çiçekleri" dir. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kapalı anlama yönelerek, gerçeğin insan üze­rindeki izlenimlerini yansıtmış, biçim kusursuzluğu­nu önemsemiştir. En önemli şiir kitabı "Kötülük Çiçekleri" toplumun ahlak ve töresine karşı gel­mekten kovuşturmaya uğramıştır. Yalnızlık, karam­sarlık ve melankoli şiirinin başlıca öğeleridir. 'Yapma Cennetler" ve ......

Jules VERNES

JULES VERNES (1828 -1905) 19. yüzyılda bilimkurgu romanları yazmış bir sanatçıdır. Zamanındaki bilimsel buluşlardan ve icatlardan esinlenerek, hayali olayları anlatan romanlar yazmıştır. J. Vernes, daha insanoğlunun ay'a gitmeyi hayâl bile etmediği bir dönemde "Aya Yolculuk" adlı romanını yazmış, denizaltının icat olunmadığı bir zamanda roman kahramanlarını denizler altında dolaştırmıştır.  Jules Vernes'in eserleri özellikle çocuklar tarafından bütün dünyada sevilerek, okunmuştur. Bazı romanları şunlardır: Dünyanın Merkezine Seyahat Denizler Altında Yirmi Bin Fersah Balonla Beş Hafta Seyahat Seksen Günde Devri Âlem Kaptan Grant'ın Çocukları İki Sene Mektep Tatili ...

Guyde MAUPASSANT

Guyde MAUPASSANT (1850 -1893) Naturalist akıma bağlıdır. Küçük öykü türünün en önemli sanatçılarındandır. Öykülerinde "olay" öğesine büyük önem vermiş, öyküye "Maupassant tarzı'nı getirmiştir. Başlıca eserleri şunlardır: Tombalak (öykü) Ay ışığı (öykü) Bir Hayat (roman) Güzel Dost (roman) ...

Alphonse DAUDET

Alphonse DAUDET (1840 -1897)   Naturalizmin önemli temsilcilerindendir.Eserlerinde çok güçlü gözlemler vardır. Nükteli, şiirli, açık ve kolay anlaşılır bir üslupla yazmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Değirmenimden Mektuplar (öykü) Pazartesi Hikayeleri (öykü) Tarasconlu Tartarin (roman) Jack (roman) ...

Emile ZOLA

Emile ZOLA (1840 -1902) Naturalizmin kurucusudur. "Deneysel roman" anlayışının öncüsüdür. Eserlerinde, kişileri soyaçeki-min, içgüdülerin ve sosyal koşulların etkisine bağlı olarak anlatmıştır. Olumsuzlukların, çirkinliklerin, sefaletin tasvirini başarıyla yapmıştır. 20 ciltlik Rougon- Macquart roman dizisinin en önemli eserleri şunlardır: Meyhane, Germinal, Nana, Gerçek ...

Gustave FLAUBERT

Gustave FLAUBERT (1821 - 1880) Realizmin kurucusu ve en büyük temsilcisidir. Gustave Flaubert, Eserlerinde dil ve anlatıma, biçim kusursuzluğuna büyük önem vermiştir. Anlattıkları gözlem ürünüdür, gerçekçi tipler yaratmıştır. En önemli eseri Madam Bovary'dir. Madam Bovary, Realizm akımının kurucusu ve en büyük temsilcisi sayılan Gustave Flaubert’in başeseridir. Bu roman, Realizmin başarılı ilk örneği sayılmaktadır. Konusunu gerçek yaşamdan alan bu roman, Fransız edebiyatının olduğu kadar dünya edebiyatının da önemli eserlerindendir. Önemli eserleri şunlardır: Madame Bovary (roman) Salambo (roman) ...

Stendhal

STENDHAL (1783 -1842) Fransız edebiyatının en büyük realistlerinden sayılır.Romantizmin en güçlü olduğu dönemde yazmasına rağmen, açık, sağlam bir üslupla yazılmış eserlerinde psikolojik çözümlemelere geniş yer vererek gerçekçi anlayışı benimsemiştir. Stendhal'ın değeri ölümünden sonraki dönemlerde anlaşılmıştır. Gezi, anı, deneme, hikaye roman türünde eserleri vardır. En önemli eserleri şunlardır: Kızıl ile Kara (roman) Parma Manastırı (roman) ...

Balzac

H. de BALZAC (1799 -1850) Balzac, realizmin Fransız edebiyatındaki  öncüsü kabul edilmekle birlikte eserlerinde romantizmin özellikleri de hissedilir. Çağının toplum yaşamını ve her tabakadan insanlarını ele alıp işlemekte üstün başarı elde etmiş ve ölümsüz kahramanlar yaratmıştır. Balzac'ın en önemli eserleri : İnsanlık Komedyası (dizi romanlarının genel adı) Bugenie Grandet (roman) Goriot Baba (roman) Vadideki Zambak (roman) ...

Alexandre DUMAS PERE

Alexandre DUMAS PERE (1802- 1870) Romantik Fransız edebiyatının önemli sanatçılarındandır. Romanları ve oyunlarıyla tanınmıştır.Romanlarının sanatsal bir değeri yoktur; ancak anlatımdaki canlılık, sürükieylcilik onların çok okunmasını sağlamıştır. Tarihi konuları işlemiş, polis ve serüven romanları yazmıştır.   En önemli eserleri şunlardır: Üç Silahşörler (roman) Monte Kristo Kontu (roman) ...

Victor Hugo

Fransız  romantizmin  en ünlü sanatçılarındandır. Roman, tiyatro, şiir türlerinde eserler vermiştir. Cromvvell  adlı   dramının önsözünde,   Romantizmin kurallarını belirtmiştir. Victor Hugo, çok parlak ve canlı bir üslupla anlattığı aşk vb. kişisel duygulardan başka doğa, özgürlük, vatan sevgisi gibi temalar üzerinde durmuştur. Önemli eserleri şunlardır: Sefiller (roman) Nötre Dame de Paris (Roman) Hernani (oyun) Kral Eğleniyor (oyun) Ruy Blas (oyun) Cromvvell (oyun) Yüzyılların Efsanesi (şiir) ...

Alphonse de Lamartine

Romantizmin ilk Fransız şairidir. Şiir ve roman türlerinde eserler vermiştir. Şair ve yazarlığının yanısıra idam cezasına karşı oluşu,köleliğin kaldırılmasıyla ilgili düşünceleri politik bir duruşunun da varlığını gösteriyor. Önemli eserleri şunlardır: Şairane Düşünceler (şiir) Graziella (roman) Raphael (roman) ...

Jean-Jacques Rousseau

Fransız Ihtilali'ni hazırlayan düşünürlerden biridir. 18. yüzyılın en büyük yazarlarından biri olan Rouesseau, halk egemenliği, eşitlik ve özgürlük temellerine dayalı yeni bir toplum düzeni tasarlamıştır. Doğaya karşı duyduğu derin sevgi ile edebiyatta Romantizm akımına yol açanlar arasındadır. İnsan doğasına ilişkin çözümlemesiyle, insanın uygarlık tarafından değiştirilmemiş doğal halinin birçok açıdan daha üstün olduğu fikri ve modern demokrasi anlayışına temel oluşturan toplumsal sözleşme öğretisiyle ün kazanmış olan ünlü Fransız düşünürdür. Kendisi filozof sıfatını her zaman reddetmiştir. En önemli eserleri şunlardır: Bilimler ve Sanatlar Üzerine Söylev ......

Jean de La Bruyère

Klasik Fransız edebiyatının önemli sanatçılarındandır. Portre (insanları fiziksel, ruhsal yönleriyle anlatan yazı) türünde çok başarılı olmuştur. Kusursuz bir üslupla yazmış, biçim olgunluğuna büyük önem vermiştir. Amacı, insanları daha iyi hâle getirmektir. En önemli eseri Karakterler adını taşır. ...

La Fontaine

Fransız edebiyatında fabl türününen tanınmış sanatçısıdır. Konularının çoğunu, diğer klasik sanatçılar gibi eski Yunan ve Latin yazarlarından, özellikle de Aisopos'tan almıştır. Hikaye, roman ve oyunda yazmış olan La Fontaine'in en ünlü eseri Fabller'dir.  La Fontaine, kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Ancak şiirlerini okuyan çocuklarda herhangi bir açıklama yapılmazsa tam ters etkinin hasıl olduğu da bir gerçektir. Masalları toplam olarak 238 adet olup, 12 kitapta toplanmıştır. 1668'de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci ......

Moliere

Çok  ünlü  bir  komedya, yazarıdır. Komedyalarında, güldürürken düşündürmeyi amaçlamış, eserlerini gülünç gelenekler ve karakterler üzerine kurmuştur. Fransa'da kendisinin açtığı töre ve karakter komedyasının en büyük eserlerini vermiştir. Moliere'in eserlerinde sonradan görme zenginler, gülünç burjuvalar, züppeler, hastalarını soymaya çalışan doktorlar, bilgiçlik taslayan cahil kadınlar, dini çıkarlarına âlet eden ikiyüzlüler, cimriliği huy edinmiş kişiler büyük bir başarıyla anlatılır. Moliere'in en önemli eserleri şunlardır: Gülünç Kibarlar Kocalar Mektebi Kadınlar Mektebi Zoraki Evlilik Tartuffe Zoraki Tabip Cimri Kibarlık Budalası Scapin'in Dolapları Hastalık Hastası Bilgiç Kadınlar ...

Jean Baptiste Racine

17. yüzyıl Fransız edebiyatında Klasisizmin en büyük temsilcilerindendir. Trajedi türündeki eserleriyle tanınmıştır. Racine ( 1639-1699 ), konularını mitolojiden al­mış, yapıtlarında tutkularına yenik düşen insanları anlatmıştır. Başlıca yapıtları; Andromak, İphinegenie ve Phedre'dir. Jean-Baptiste Racine [Jan Baptist Rasin (1639-1699)]: Fransa’da dünyaya geldi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden Racine’i rahibeler yetiştirdi. Sanatçı, dinî bir eğitim aldı. Kalemi kuvvetli olduğu için yazarlığa yöneldi. Şiir ve oyun türündeki eserleriyle ünlendi. Sarayın resmî tarihçiliğine tayin edildi. Yaşamının son dönemlerinde sadece çocuklarının eğitimi ile ilgilendi. Racine, Fransız klasik ......

Pierre Corneille

(1606 -1684) 17. yüzyıl Fransız edebiyatının ilk büyük klasik tragedya şairidir. Fransız tragedyasının kurucusudur. Corneille'nin   kahramanları   tutkularını   yenmeyi bilen, iradeli kişilerdir. O insanları oldukları gibi değil, olmaları gerektiği gibi anlatmıştır. En önemli tragedyaları şunlardır: LeCid Horace Cinna ...

Montaigne

Montaigne Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi 16. yüzyıl Fransız deneme yazarı. Bordeaux'da (Bordo) doğdu. Burada edebiyat fakültesinde felsefe okuduktan sonra Toulouse’da (Tuluz) hukuk okuluna gitti. 1557’de Bordeaux Belediye Meclisine girdi. Belediye meclisi tarafından önemli bir görevle saraya gönderilmesi ile siyasi hayatı başladı. Montaigne 1571 yılında, hayatını babasından kalan çiftliğinde geçirmeye karar verdi. Burada, 1572 yılından itibaren tek eseri olan “Denemeler”i yaz- maya başladı. Bu eser ilk kez 1580 yılından iki cilt olarak basıldı. 1582 yılın- da Bordeaux Belediye Başkanı oldu. 1585 ......
Yandex.Metrica