Etiket: Yabancı Edebiyatçılar

La Fontaine

La Fontaine Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Fransız edebiyatında fabl türününen tanınmış sanatçısıdır. Konularının çoğunu, diğer klasik sanatçılar gibi eski Yunan ve Latin yazarlarından, özellikle de Aisopos’tan almıştır. Hikaye, roman ve oyunda yazmış olan La Fontaine’in en ünlü eseri Fabller’dir.  La Fontaine, kötüyü göstererek iyinin ne olduğunu anlatmaya çalışmıştır. Ancak şiirlerini okuyan çocuklarda herhangi bir […]...

Moliere

Moliere Kimdir Hayatı Biyografisi Hakkında Bilgi Gerçek adıyla Jean-Baptiste Poquelin, 15 Ocak 1622 tarihinde Paris’te dünyaya geldi. Babası Jean Poquelin, İş Adamı Odası’nda etkili bir adamdı ve o dönemde büyük bir vergi tahsildarı olarak görev yapıyordu. Anne tarafından dedesi ise Papazdı. Moliere, ailenin ikinci çocuğuydu ve çocukluğunda zengin bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Moliere’in çocukluğu […]...

Montaigne

Montaigne Hayatı Hakkında Kısaca Özet Bilgi Montaigne Çocukluğu Michel de Montaigne, 28 Şubat 1533’te Fransa’nın Bordeaux şehrinde zengin bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Babası Pierre Eyquem, Bordeaux’nun en zengin tüccarlarından biriydi ve aynı zamanda belediye başkanlığı yapmıştı. Montaigne’in annesi ise Antoinette López de Villanueva idi ve İspanyol asıllıydı. Montaigne, çocukluğunu babasının çiftliğinde geçirdi ve eğitimine […]...

Charles BAUDELAIRE

Charles BAUDELAIRE Kimdir Hayatı Biyografisi Hakkında Bilgi Charles Baudelaire, 9 Nisan 1821 tarihinde Paris’te doğdu. Babası Joseph-Francois Baudelaire, zengin bir tekel tüccarıydı. Annesi Caroline Archimbaut-Dufays ise varlıklı bir ailenin kızıydı. Baudelaire, çocukluğunda annesiyle yakın bir ilişki kurdu. Ancak babası, sert bir otorite figürü olarak tanınıyordu ve Baudelaire’in çocukluğu boyunca onunla uyumlu bir ilişki kuramadı. Babası, […]...

Emile ZOLA

Emile ZOLA Kimdir Hayatı Biyografisi Hakkında Kısaca Bilgi Emile ZOLA (1840 -1902) Naturalizmin kurucusudur. “Deneysel roman” anlayışının öncüsüdür. Eserlerinde, kişileri soyaçekimin, içgüdülerin ve sosyal koşulların etkisine bağlı olarak anlatmıştır. Olumsuzlukların, çirkinliklerin, sefaletin tasvirini başarıyla yapmıştır. 20 ciltlik Rougon- Macquart roman dizisinin en önemli eserleri şunlardır: Meyhane, Germinal, Nana, Gerçek Emile ZOLA Hayatı Detaylı Anlatımı Emile […]...

Victor Hugo

Victor Hugo Kimdir Hayatı Biyografisi Edebi Kişiliği Hakkında Kısaca Victor Hugo, 19. yüzyılın en ünlü Fransız yazarların en önde gelen sanatçılarındandır. 26 Şubat 1802’de doğan Hugo, ailesiyle birlikte Paris’te yaşadı. Roman, şiir, oyun, deneme ve eleştiri gibi birçok alanda eserler verdi. Hugo, romantizm akımının önde gelen isimlerinden biri olarak kabul edilir. Eserleri genellikle doğayla ve […]...

Dostoyevski

Dostoyevski Kimdir Hakkında Kısaca Özet Bilgi Fyodor Mihayloviç Dostoyevski, 19. yüzyıl Rus edebiyatının en önemli yazarıdır. 11 Kasım 1821’de Moskova’da doğan Dostoyevski, edebiyat kariyerine genç yaşta başladı. İlk romanı İnsancıklar’ı 1846 yılında yayımladı ve ardından Karamazov Kardeşler, Suç ve Ceza, Yeraltından Notlar, Budala gibi birçok önemli esere imza attı. Dostoyevski, insan psikolojisini, ahlaki sorunları, inanç […]...

Arthur Rimbaud

(1854-1891 ) Adı Verlaine gibi empresyonizm sanatçıları arasında da geçmektedir. Arthur Rimbaud‘a göre şiir ileri doğru akan bu ırmak gibi canlı olmalıdır. Duyguların düzenini değiştirme­li, eski ve geleneksel sanat anlayışların yıkmalıdır. İnsanı olanca karmaşasıyla yansıtmalıdır, “Sarhoş Gemi” ve “Cehennemde Bir Mevsim”, başlıca ya­pıtlarıdır....

Paul Verlaine

(1844-1896 )Şiirlerindeki müziksellik ve kapalı üslubu, ön plandadır. Duygunun derinliği, görüntünün bütün inceliği şiirlerinde yansımıştır. Eski sözcüklere yeni anlamlar veren Paul Verlaine, Fransız edebiyatı şiirine canlılık kazan­dırmıştır. “Aşıkların Bayramı” ve “Sözsüz Romanlar” başlıca yapıtlardır. Verlaine, Sembolizm akımının öncülerindendir....

Stephane Mallarme

( 1862-1898) Sözcükleri, bilinen anlamlarının dışında kullan­mıştır. Stephane Mallarme her sözcüğün bir sembol olduğunu düşüne­rek, yorum ve anlam kişiden kişiye değişebilecek şiir oluşturmayı düşünmüştür. Fransız edebiyatı şairi Mallarme, nesneleri değil de  nesnelerin insan üzerindeki İzlenimlerini anlatmıştır. Sembolizmin en önemli temsilcilerindendir. Kendine özgü bir şiir dili ve sözlüğü vardır. “Antik Tanrılar” ve Seçmeler başlıca yapıtlarıdır....

François Rabelais

Fransız romanının kurucusu sayılır. Gargantua ve Pantagruel adlı romanlarında güçlü gülmece yeteneğinin yansımaları vardır. Papaz olmasına karşın kilisenin sansürüne uğramıştır. Rabelais, çoğunlukla vahşi fiziksel komedilerin anlık değişimlerle birleştirildiği bir şekilde eserlerini yazdı. Bu tür yazıları, dönemin yasal, politik, toplumsal ve dini kurumlarını eleştirmekteydi....

Thomas Stearns Eliot

T.S.ELIOT (1888-1965) Çağdaş Amerikan edebiyatının en ünlü yazarlarındandır. Şiir, tiyatro, eleştiri türündeki eserleriyle tanınmıştır. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa ve Almanya’da felsefe ve edebiyat okumuş, İngiltere’de Yunan felsefesiyle uğramış, 1927’de İngiliz vatandaşlığına geçmiştir. Eliot, kendini edebiyatta klasik; politikada krallık taraftarı; inançta ise Anglo-Katolik olarak tanıtır. Şiirde sınırlı temaları işleyen sanatçı, eleştiri dalındaki eseriyle 1948 Nobel […]...

John STEINBECK

John STEINBECK (1902 -1968) Modern Amerikan edebiyatının en önemli sanatçılarındandır. Yaşamı boyunca birçok meslek değiştirmiş, yazarlıkta karar kılmıştır. Realist bir yazardır. Eserlerinde Califomia’daki insanların sıkıntı ve acı dolu yaşamlarını başarıyla anlatmıştır.Öykü ve roman türünde eserler vermiştir. Steinbeck’in en tanınmış romanları şunlardır: Kenar Mahalle Fareler ve İnsanlar Gazap üzümleri Sardalya SokağI...

Turgenyev

TURGENYEV (1818 -1883) Rus edebiyatının en büyük realist yazarlarındandır. Kendisi toprak sahibi bir asilzade olmasına rağmen, toprak sahipleri ile yoksul köylüler arasındaki çelişkilere dikkat çekmiştir. Bütün eserlerinde döneminin düşünsel akımlarını, toplumsal çelişkileri, Rus asilleri ile köleler arasındaki uyuşmazlığı çok gerçekçi biçimde yansıtmıştır. Edebiyatı sosyal gelişmenin bir aracı olarak görmüş; roman, öykü, tiyatro türlerinde yazmıştır. Önemli […]...

Nikolay Vasilyeviç Gogol

N.V. GOGOL (1809 -1952) Rus edebiyatının ilk büyük roman, öykü ve tiyatro yazarıdır. Realizmin etkisindedir ve Rus realizmininkurucusudur. Rusya’nın küçük kasabalarında yaşayan halkın sorunlarını başarıyla anlatmıştır. Mizahta da usta bir sanatçıdır. Önemli eserleri şunlardır: Ölü Canlar (roman) Müfettiş (oyun) Petersburg Hikayeleri (öykü)...

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin

Aleksandr PUŞKİN (1799 – 1337) Rus edebiyatında Romantizm akımının en önemli şairidir.Fransız romantizminin etkisiyle yazan Puşkin Rus edebiyatına yerli, ulusal değerlere bağlı eserler kazandırmıştır. Şiirlerinde coşkulu bir söyleyişi benimsemiş; romanlarında gerçekçi davranmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Çingeneler (şiir) Boris Gudonov (oyun) Yüzbaşının Kızı (öykü)...

Heinrich BÖLL

Heinrich BÖLL (1917 -1985) Çağdaş Alman edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. II. Dünya Savaşı’na bizzat katılmış, esir düşmüş, eserlerinde savaş yıllarının yoksullukları, acıları üzerinde durmuştur. Alman sanayi toplumunu da eleştiren H. Böll, 1972’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Trenin Tam Saatiydi (roman) Babasız Evler Âdemoğlu Neredeydin? (roman)...

Friedrich SCHİLLER

Friedrich SCHİLLER (1759 -1805) Romantik tiyatronun önemli sanatçılarındandır. Dramlarında daha çok özgürlük tutkusunu işlemiştir. Tarih ve felsefe konulan üzerinde geniş araştırmalar yapmış, estetik ve ahlâkla ilgili denemeler yazmıştır. Tiyatro, şiir, tarih, felsefeyle ilgili eserleri vardır. En önemli dramları şunlardır. Haydutlar, Don Carlos, VVilhelm Tell...

J. Wolfang GOETHE

J. Wolfang GOETHE (1749 -1832) Alman romantizminin kurucularındandır. Şiir, tiyatro, roman türlerinde yazmıştır. Şiirlerinde aşk duygusuna geniş yer vermiş, lirik bir anlayışı benimsemiştir. Çok sonraları felsefi şiirler de yazan Goethe, hayat felsefesini Faust adlı büyük dramında açıklamıştır. Shakespeare’den, Schiller’den ve İranlı şair Hafız’dan etkilenmiştir. En önemli eserleri şunlardır: Faust (oyun) Genç VVerther’in Acıları (roman) Wilhelm […]...

J. Rudyard KIPLING

J. Rudyard KIPLING (1865 -1936) İngiliz edebiyatının ünlü bir sanatçısıdır. Şiir, hikaye ve roman türlerinde yazmış, gazetecilik yapmıştır. Çocukluğunu Hindistan’da geçirmiş, bütün eserlerinde sömürgeci İngilizlerin dünyaya egemen olma isteklerine yer vererek, İngiliz milliyetçiliğini işlemiştir. 1907’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır. Önemli eserleri şunlardır: Kim (roman) Sönen Işık Cengel Kitabı...