Heinrich BÖLL

Heinrich BÖLL (1917 -1985)
Çağdaş Alman edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. II. Dünya Savaşı’na bizzat katılmış, esir düşmüş, eserlerinde savaş yıllarının yoksullukları, acıları üzerinde durmuştur. Alman sanayi toplumunu da eleştiren H. Böll, 1972’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştır.
Önemli eserleri şunlardır:
Trenin Tam Saatiydi (roman)
Babasız Evler
Âdemoğlu Neredeydin? (roman)

& Friedrich SCHİLLER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir