George Bernard SHAW

George Bernard SHÂW (1856 -1950)
İrlanda kökenli olan Shaw, İngiliz tiyatrosunun önemli bir sanatçısıdır. Düşünsel yönü ağır basan eserlerini komedi biçiminde yazmıştır. Ahlâki ve fikri çatışmalara ağırlık veren bir tiyatro geliştirmiş ve töre komedisini yeniden canlandırmıştır. 1925’te Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmış
ancak bu ödülü reddetmiştir.
Önemli eserleri şunlardır:
Candida (oyun)
Sezar ve Kleopatra (oyun)
Kara Kız (roman)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir