Giovanni Boccaccio

Dünya edebiyatında, küçük öykü türünün ilk ya­zarıdır. Dinsel konuları değil, doğrudan insanı an­latmış; günlük olayları işlemiştir. En ünlü yapıtı, yüz hikayeden oluşan Decameron‘dur. Bu yapıtta, veba salgını sonucu bir villaya sığınan kadın ve erkekle­rin birbirlerine anlattığı öyküler vardır. Rönesans ( yeniden doğuş ) dönemi 15. ve 16. yüzyılları kapsar. Rönesans süreci, insanın dinsel baskı ve dogmalardan kurtularak kendine dönüşü­nün bir ifadesidir. Bu dönemde Özgürleşme özlemle­ri, toplumsal ve kültürel uyanış, edebiyat, bilim ve sanatlarda­ki gelişme kiliseye geri adım attırmıştır. Yunan edebiyatı ve Latin edebiyatı ürünleri Avrupa’daki ulusal dillere çevrilmiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir