Tasso

Rönesans devrinde, destan türünün en başarılı sanatçılanndandır. Eserlerinin konularını Ortaçağ’dan almakla birlikte, biçimsel açıdan Homeros’u taklit etmiştir.
En önemli eseri, I. Haçlı Seferi’nde Kudüs’ün alınışını anlatan Kurtarılmış Kudüs adlı yapay destandır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir