Satuk Buğra Han Destanı

SATUK BUĞRA HAN DESTANI HAKKINDA KISA BİLGİ

Saltukname olarak da bilinir. Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerine dayanan bir destandır. Karahanlılar arasında da destani bir havaya bürünmüştür. Destan, Buğra Han etrafında gelişen olaylar halkası ve İslamiyet’ten önceki Türk destanlarından alınan motiflerle örülmüştür. Bu destanın kayıtlı olduğu Tezkire-i Buğra Han adlı eserin çeşitli el yazmaları vardır.

Türkistan’da, 9. ve 10. asırlarda politik, dinî, sosyolojik olarak büyük değişimler yaşanmıştır. Budizm, Maniheizm ve Şamanlık dini kültür dairesinden müslümanlığa geçiş, Türk boylarının fikir hayatında ve yaşam şeklinde derin bir farklılaşmaya neden olmuştur. Almaş Han, İdil-Ural yöresinde 921 senesinde müslümanlığı devletin resmi dini yapan ilk Türk hakanıdır. Karluk, Yağma, Çiğil, Kıpçak, Oğuz ve Uygur gibi Türk bodunları 10. 11. ve 12. asırlarda yurt edinme ve hayatlarının biçimlenmesi bakımdan Avrasya ve Türkistan’da farklı siyasi oluşumların içerisinde olmuşlardır.

Moğol Devleti’ne dek süren bu devirde Yağma boyundan olduğu iddia edilen Buğra, Karahanlılar Hanedanı Kaşgar ve çevresinde büyük bir Türk devleti inşa etmişlerdir. Bazir oğlu Abdülkerim Satuk’un İslamiyet’i seçmesi, Kaşgar bölgesini amcası Oğulçak Kadır Han (Harun Buğra Han)’dan alması ve Buğra Han adıyla tahta oturması tarih açısından büyük önem taşımaktadır.

Türk Destanları

« »

Alt Kategoriler:

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica