NİHAT SAMİ BANARLI

(1907-13.VIII.1974)
Yazar. İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’­da yaptı. Yüksek Öğretmen Okulu Türkçe Bölümü’nü bitirdi (1927). Edirne, Kabataş ve Galatasaray liseleri ile İstanbul Eğitim Enstitüsü (1947-1967), İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nda edebiyat öğretmenliği yaptı. 1969’da emekli ol­du. Bâzı resmî ve Özel kurumlarda komisyon üyeliği, enstitü müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Yahya Kemâl Enstitüsü ile Yahya Kemal Müzesi’nin kurucusudur. İstanbul’da öldü. Kabri Rumelihisarı’ndadır. Altı Ok, Atsız, Ötüken gibi dergilerde yazan sanatçı, liseler için ders kitapları yazmıştır. Resimli Türk edebiyatı eseri onun en önemli eseridir.

Cumhuriyet devri yazarlarındandır. Sanat hayatına ortao­kul sıralarında başladı; hece ve aruz ile şiirler, tiyatro eser­leri, hikâye denemeleri yazdı, öğretmenliğinin ilk yıllarında Altı Ok, Orhun, Ötüken ve Atsız dergilerinde makale ve şiir­ler yayımladı. Ülkü, Yahya Kemâl Mecmuası, Hayat Tarih Mecmuası, Meydan, Kubbealtı Akademi Mecmuası, Hürri­yet, Akşam ve Yeni Sabah gazetelerinde pek çok yazı, ma­kale ve edebî sohbetleri yayımlandı. Liseler için yazdığı edebiyat kitabı ve Resimli Türk Edebiyatı Tarihi adlı eserleri ile tanınır.

Tiyatro eserleri:

1. Kızıl Çağlayan- Bir Yuvanın Şarkısı (1933, manzum milli piyesler), 2. Sular Kararırken, 3. Yaban­cı, 4. Dumanlı Dağlar, 5. Son Vazife, 6. Bir Mâ be d Yıkıldı, 7. Istırap Yarışı.

Romanı: Bir Güzelliğin Romanı (Hürriyet ga­zetesinde tefrika edildi).

Edebiyat tarihi araştırmaları:

1. Oâstân-ı Tevârih-i Mülûk-ı Âli Osman ve Cemşid-ü Hurşid Mesnevisi, {Ahmedî’nİn Osmanlı târihine dâir manzum ese­rinin neşri, 1933), 2. Resimli Türk Edebiyatı Tarihi (1948; 1975- 79, II. Cilt).

Diğer eserleri:

1. Yahya Kemal Yaşarken (1959), 2. Yahya Kemal’in Hâtıraları (1960), 3. Türkçenin Sır­ları (1940), 4. Metinlerle Edebî Bilgiler (1950), 5. Şiir ve Ede­biyat Sohbetleri 6. Metinlerle Türk Edebiyatı Tarihi I, II, III, (1951-1954), 7. Metinlerle Türk ve Batı Edebiyatı, I, II, III (1955-1960), 8. Edebî Bilgiler (1940).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir