Munis Faik Ozansoy

Şâir. Midilli’de doğdu. Şâir Faik Ali’nin oğludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi (1935). Devlet me­murluğuna bankacı olarak başladı. Cumhurbaşkanlığı Ge­nel Sekreterliği (1958-1960), Başbakanlık Müsteşarlığı (1965), büyükelçi rütbesi ile UNESCO Türkiye Daimî Temsil­ciliği yaptı. Paris’te öldü. İstanbul’da Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü.
Cumhuriyet dönemi şairlerindendir. Hisarcılar topluluğu üyesidir. Şiirleri Şarkı, Çığır, Millet, Bayrak ve Hisarcılar dergilerinde çıktı. Denemeleri de vardır.
Şiir kitapları: 1. Büyük Mabedin Eşiğinde (1938), 2. Hayâl Ettiğim Gibi (1948), 3. Yakarış (1959), 4. Bir Daha (1959), 5. Zaman Saati (1965), 6. Yakınma (1968), 7. Kaybolan Dünyâ(1971).
Denemeleri: Düşündüğüm Gibi (1957),
Manzum Trajedi: Medea (1963, T.Saraç Fransızca’ya çevirdi, 1966)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir