MÜNEVVER AYAŞLI

Roman yazarı. Selanik’te doğdu. Babasının görevi sebe­biyle imparatorluğun çeşitli bölgelerini gezdi. Alman okulu ve Fransa’da College de France ile Şark Dilleri okullarında okudu. Arapça ve Farsça öğrendi. Ünlü şarkiyatçı Massig-non’dan tasavvuf dersleri aldı. Viyana Büyükelçisi Sadullah Paşa’nın oğlu Nusret ile evlenerek Ayaşlı soyadını aldı.
Romanlarında Osmanlı kültür ve medeniyetinin tasviri vardır. Günlük gazete yazıları da yazmaktadır.

Romanları:

 1. Pertev Bey’ln Üç Kızı (1968), 2. Pertev Bey’-In İki Kızı (1969), 3. Pertev Bey’fn Torunları.

Diğer eserleri:

1. Dersaadet (1975, hatıralar), 2. On Dokuzuncu Asır (1971, ta­rih), 3. işittiklerim Gördüklerim (1973, tanıdıklarının portre­leri).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir