EDİP AYEL

Şâir. İstanbul’da doğdu. Galatasaray Sultanisi ile Paris Yüksek Ziraat Okulu’nu bitirdi (1914). İstanbul liselerinde Fransızca öğretmenliği yaptı, 1955’de bu görevden emekli oldu. İstanbul’da Öldü,
Türkçe ve Fransızca şiirler yazmıştır. 1938’de Fransa’da yapılan bir şiir yarışmasında birincilik kazandı. Klâsik Türk ve Avrupa nazım şekilleriyle yazdığı Türkçe şiirlerini 1941′-den sonra Çınaralte dergisinde yayımladı. Yahya Kemâl Beyatlı’dan farklı bir neo-klâsizm anlayışına sahiptir. Dili­nin duruluöu ve güzelliği dikkat çeker.

Eserleri:

İki Fransızca, iki Türkçe şiir kitabı vardır. Türkçe şiir kitapları: 1. Mozaik (1944), 2. Şehrâyin (1953). [Hayâtı ve eserleri hakkında Necdet Sancar’ın Yeni Yayınlar, Nisan-1957’de bir İncelemesi vardır.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir