REŞAT ENİS AYGEN

Romancı. İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ana-dolu”da (Fethiye, Muğla, Burdur, Antalya, Çanakkale), lise tahsilini de İstanbul’da yaptı. İstanbul Yüksek Ticaret Mek-tebi’nde okurken eğitimini yarıda bırakıp gazeteciliğe başla­dı (1930). Çeşitli gazetelerde, muhabir sekreter, yazt işleri müdürü olarak görev aidi- Anadolu Ajansı İstanbul Bürosu’n-da memur iken 1968’de emekli oldu.
Adlî muhabirlik yaparken edindiği izlenimlerini hikâveler hâline getirerek Kılıcımı Sürüyorum adı altında neşretti (1930). Bu kitapta ayrıca Kurtuluş Savaşı hikâyeleri de vardır. Reşat Enis daha çok romanları ile tanınmıştır. Bu eser lerde İstanbul’un kenar mahalleleri, gecekonduları, Beyoğ­lu ve Galata’nın fuhuş ve sefahat âlemleri realist bir biçim­de anlatılır. İyi bir gözlemcidir. Olaylar arasında bağların gevşekliği, kahramanlarını iyi işleyemeyişi tasvire fazla yer vermesi gibi kusurlarından dolayı ikinci sınıf bir sanatkâr olmuştur. Son romanlarında Anadolu insanının problemleri İle işçi meselelerini işlemiştir.

Romanları:

 1. Kanun Namına (1932), 2. Gonk Vurdu (1933), 3. Gece Konuştu (1935), 4. Afrodit Buhurdanında Bir Kadın (1937), 5. Toprak Kokusu (1944), 6, Ekmek Kavgamız (1947), 7. Ağlama Duvarı (1949), 8. Yolgeçen Hanı (1951), 9. Despot (1957), 10. Sarı İt (1968).

Hikâye kitabı: Kılıcımı Sürüyorum (1930

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir