Milli Edebiyat Akımının Gelişmesini Sağlayan Dergi ve Gazeteler

Milli Edebiyat Akımının Gelişmesini Sağlayan Dergi ve Gazeteler

ÇOCUK BAHÇESİ DERGİSİ

Edebiyatıcedide’nin yayın organı olan Servetifünun dergisi kapatılınca İstanbul’daki baskıdan bunalan gençlik, Selanik’te “Çocuk Bahçesi” dergisini çıkarır (1905). Dergide Mehmet Emin Yurdakul’un sade dille ve hece ölçüsüyle yazılmış şiirleri görülür. Aynı dergide Tevfik Fikret ve Rıza Tevfik’in yazılarına da yer verilir.

DERGÂH DERGİSİ

1921’de Mustafa Nihat (Özön) tarafından çıkarılan dergide Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Falih Rıfkı Atay‘nın yazıları yayımlanır. Yahya Kemal’in başyazar olduğu bu dergide Kurtuluş Savaşı’nın savunması yapılarak Anadolu insanının sorunlarına ışık tutulur. Ahmet Kutsi Tecer, Nurullah Ataç, Ahmet Hamdi Tanpınar, Abdülhak Şinasi (Hisar) dergide yazan gençlerdir. Bunlar ilerideki yıllarda ün kazanacaklardır.

TÜRK DERNEĞİ DERGİSİ

Yusuf Akçura, Necip Asım, Rıza Tevfik gibi yazar ve düşünürlerce kurulan Türk Derneği, (1909) aynı adla bir de dergi çıkarır. Kültürel çalışmalara öncelik verileceğini ilan eden bu derginin yazarları arasında Mehmet Emin, Hüseyin Cahit, Ahmet Ağanoğlu, Fuat Köprülü de vardır.

TÜRK YURDU DERGİSİ

Bu dergi, Yusuf Akçura, Ahmet Hikmet (Müftüoğlu) ve Ahmet Ağaoğlu’nun kurduğu Türk Yurdu derneğinin yayın organıdır. 1911’de çıkarılan dergi, Türkçülük düşüncesini savunur; I. Dünya Savaşı’na kadar yayınını sürdürür.

HALKA DOĞRU VE TÜRK SÖZÜ DERGİSİ

Halka Doğru (1913) ve Türk Sözü (1914) dergileri Türk Yurdu dergisine dayalı olarak haftalık çıkar. Dergileri Celal Sahir (Erozon) yürütür. Türk Sözü dergisinin başyazarlığını Ömer Seyfettin yapar. Geniş bir yazar kadrosu olan bu dergiler, I. Dünya Savaşı’nın sürdüğü yıllarda kapanır.

YENİ MECMUA DERGİSİ

1917’de İttihat ve Terakki Fırkası’nca çıkarılan bu dergiyi Ziya Gökalp yönetir. Yahya Kemal, Yakup Kadri, Refik Halit gibi sanatçılar da bu dergide yazarlar. Yeni Mecmua, yayımını 1923’e kadar sürdürür.

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir