Hz. Ebubekir Dönemi

Hz. Ebu Bekir Dönemi (632 – 634)

Hz. Ebubekir’in tam adı: (Ebû Bekr Abdullah bin Ebî Kuhâfe Osmân bin Âmir el-Kureşî et-Teymî)’dir. Hz. Ebubekir’in Lakabı Nedir: Ebû Bekr-i Sıddîk Anlamı: Çok samimi, çok sadık kişi demektir.
Hz. Ebubekir Dört Halife Dönemi‘in ilk halifesidir. Peygamberlik iddiasında bulunanlarla mücadele edilmiş, bu iddiada olanlar ortadan kaldırılmıştır. Zekat vermek istemeyenler ve dinden dönenler ile savaşlar yapılarak bunlar tekrar itaat altına alınmıştır. Dinden dönenler ve zekât vermeyenlere yönelik yapılan bu harekâta Ridde Harekâtı denilir. Suriye topraklarında Bizans ile 634 yılında yapılan Yermük Savaşı’nda zafer kazanılmıştır. Yemame Savaşı’nda çok sayıda hafızın şehit olması üzerine Kur’an ayetleri kitap haline getirilmiştir. Ayetlerle hadislerin karışması riskine karşı önlem alınmıştır.
İslam devletinin ilk halifesi ve peygamberden sonraki devlet başkanıdır. İslami bakımdan çok önemli başarılara imza atmıştır. Kur’an-ı Kerim iki kapak arasına alınabilmesi için çalışmalar başlamış ve kitap haline getirilmiştir. İslam tarihinde, müslümanlık ilk defa Arap Yarımadasının sınırlarının ötesinde kabul edilmiştir. Sahte peygamberlerle savaşılmış ve bertaraf edilmiştir. Halid Bin Velid’in başında olduğu müslüman askerleri Yemen’e sevk ederek sahte peygamberleri bertaraf ettirmiştir.
Zayıflayan müslüman hakimiyetini yeniden güçlendirdi. Dinden çıkanların (mürted) isyanlarını bastırdı, irtidat savaşlarından sonra asileri cezalandırdı. Bizanslıların (Doğu Roma İmparatorluğu) hakimiyetindeki Suriye’ye asker sevk etti. Yermük’te Doğu Roma İmparatorluğu ile yapılan savaşta İslam orduları galip geldi. Bu savaşın sonucunda Suriye’nin İslamlaşmasının önü açıldı. Hz. Ebubekir 634 senesinde rahatsızlandı ve İmamlık vazifesini Hz. Osman‘a devretti. Birkaç ay sonra da 63 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Hz. Ebubekir Döneminde İç Düzenin Sağlanması

Tuleyha bin Huveylit ve Seccah gibi yalancı peygamberler ortadan kaldırılarak dinî birliktelik korunmuştur. 634’te Müseylime de yapılan Yemame Savaşı’nda çok sayıda hafız şehit düşmüştür. Zekât vermek istemeyen ve dinden dönen kabilelere karşı yapılan Ridde harekâtıyla ülke içerisinde birlik ve düzen korunmuştur.

Ridde Savaşları / Hârekatı Nedenleri Maddeler Halinde

  • Bazı kabilelerin Kureyş kabilesini kendilerine rakip olarak görmeleri,
  • Bedevilerden bazı kabilelerin kanun ve düzen tanımayıp kendilerine hükmedenlere karşı isyankâr davranmaları,
  • İslam dininin inanç ve ibadet esaslarının yeni Müslüman olmuş kabileler tarafından tam olarak anlaşılıp benimsenememesi,
  • Bazı emir ve yasakların Hz. Peygamber’in vefatıyla birlikte geçerliliğini yitirdiği iddia edilmesidir.

Hz. Ebu Bekir Dönemi Dış Siyaset

Bizans’la 634 yılında yapılan Ecnadeyn Savaşı ile Suriye kapılan Müslümanlara açılmıştır. Bizans’a karşı ilk zafer kazanılmıştır. Hire üzerine düzenlenen seferle bölge vergiye bağlanmıştır. Kuran-ı Kerim Zeyd bin Sabit başkanlığındaki bir komisyonca Kur’an-ı Kerim kitap hâline getirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim’in Kitap Hâline Getirilme Sebepleri Nelerdir

  • Yalancı peygamberlerin ortaya çıkması,
  • Hz. Muhammed’in vefat etmesi,
  • Hafızların birçoğunun savaşlarda şehit düşmesi,
  • Ayetlerle hadislerin birbirine karışma tehlikesi,
  • Kuran ayetlerinin yazıldığı deri, taş ve ağaç gibi malzemelerin korunmasında sıkıntı yaşanmasıdır.

Hz. Ebubekir Dönemi’nde Arap Yarımadası’nda ilk kez siyasi birlik sağlanmış ve Arap Yarımadası dışında ilk fetihler başlamıştır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir