Hz. Osman Dönemi

Hz. Osman Dönemi

Hz. Osman Tam adı: Hz. Osman, (Osman bin Affan)
Hz. Osman’ın Lakabı Nedir: Osman-ı Zinnûreyn

Lakabının Anlamı: vilayet ve nübüvvet yüklerini taşıyan, iki nur sahibi. Hz. Muahammed’in iki kızıyla evlendiği için de iki nur sahibi anlamına geldiği düşünülmektedir.

Hz. Osman Dönemi’nde (644-656) fetih hareketlerine devam edilmiştir. 649 yılında Şam valisi Muaviye tarafından ilk İslam donanması kurularak Kıbrıs Adası alınmıştır. 655 yılında Zatü’s Savari adı verilen deniz savaşında Bizans donanmasının yenilgiye uğratılmasıyla Müslümanlar ilk deniz zaferlerini kazanmışlardır. Tunus ve Libya alınmış, Kuzey Afrika’nın yerli halkı arasında İslamiyet yayılmaya başlamıştır. Müslüman Araplar ile Türkler arasında ilk savaşlar bu dönemde yaşanmıştır.

Kuran-ı Kerim çoğaltılarak Mekke, Şam, Küfe, Basra ve Mısır gibi yerlere gönderilmiştir. Buradaki amaç uygulamalarda birliği sağlamaktır. Hz. Osman Dönemi’nde Müslümanlar arasında iç karışıklıklar görülmeye başlandı. Bunun en önemli sebebi Emeviler soyundan olanların devletin üst kademelerine getirilmeleri ve bu durumu diğer Müslümanların hoş karşılamamasıdır. Araplarla Türkler arasında savaşlar bu dönemde başlamıştır. Yapılan ilk büyük savaş Hazar Türkleri ile yapılan Belencer Savaşı’dır.

Hz. Osman Döneminin Önemli Olayları: Hz. Ömer’in öldürülmesi üzerine İslamın önde gelen kişileri Hz. Osman’ı halife ve devlet başkanı olarak seçtiler. İslam tarihinin ilk defa donanması meydana getirildi. Müslümanlar arasında iç kargaşa ve çatışmalar yaşandı. Müslüman askerler Kuzey Afrika’da Doğu Roma İmparatorluğunu yenerek Tunus’u fethetti.

Trablusgarp Tunus, Horasan ve Harezm, Rodos, Kıbrıs ve Girit Hz. Osman Döneminde İslam Devletinin toprağı haline geldi. Azerbaycan tamamen İslamlaştırıldı. Kur’an-ı Kerim’in kopyaları oluşturularak çeşitli İslam eyaletlere ve başkentlere gönderildi. Hz. Osman 656 senesinde bir ayaklanma esnasında Kur’an-ı Kerim okurken şehit edildi. Bu şekilde dört halife döneminde şehit edilen ikinci halifedir.

Hz. Osman Dönemi’nde Siyasi Gelişmeler

İlk defa bu dönemde Türklerle savaşlar başlamıştır. Kafkasya hâkimiyeti için Hazarlarla yaşanılan mücadelelerden sonra Kafkas Dağları iki taraf arasında sınır olmuştur. İslam tarihinde ilk defa bu dönemde donanma kurularak Rodos ve Kıbrıs gibi adalar alınmıştır.

İslam tarihinin ilk deniz
savaşı olan Zatüs Savari Savaşı’yla Bizans’ın Doğu Akdeniz hâkimiyeti sarsılmıştır. İran’ın kuzeyine yönelerek Ermeni topraklarını ele geçirilmiş, doğu yönünde ilerleyerek Horasan fethedilmiştir. Kuzey Afrika fetihler sürdürülmüş ve Trablusgarp alınmıştır.

Kuran-ı Kerim ’in Çoğaltılması

İslam coğrafyasında sınırların gelişmesine paralel olarak farklı dil ve şiveleri kullanan toplumlarda Kur’an-ı Kerim’in değişik okuma şekilleri ortaya çıkmıştır. Bu durumu önlemek amacıyla Hazreti Osman Dönemi’nde Kur’an-ı Kerim çoğaltılmıştır. Çoğaltılan nüshalar Mekke, Küfe, Basra, Şam, Yemen ve Bahreyn gibi şehir ve eyaletlere gönderilmiştir. Hz. Osman Hz. Muhammed’in iki kızıyla evlenmiş olduğundan kendisine zinnureyn yani iki nur sahibi unvanı verilmiştir.

İslam Dünyasında İlk Ayrılıklar

Hz. Osman’ın yapmış olduğu tayinlerde, kendi kabilesi ve ileride Emeviler Devleti’ni kuracak olan Ümeyyeoğullarına ayrıcalık tanıdığı iddiaları halkta tepkileri artırmıştır. Küfe ve Mısır bölgelerinde isyanlar çıkmaya başlamıştır, isyanın elebaşları Medine’ye gelerek Hz. Osman’ı, Kur’an okuduğu bir esnada evinde şehit etmişlerdir.

Hz. Osman Dönemi Özellikleri Nelerdir Maddeler Halinde

• Libya, Tunus fethedildi.
• Harezm, Horasan fethedildi. Türkler ile savaşlar başladı.
• Kıbrıs vergiye bağlandı.
• İlk İslam Donanması Suriye valisi Muaviye tarafından kuruldu Bizans donanması ile ilk savaş yapılmıştır.
İlk kez Kur’an-ı Kerim çoğaltılmıştır.
• Hz. Osman’ın memurlukları kendi soyundan olan Emevilere vermesi üzerine, İslam dinideki ilk karışıklıklar ortaya çıkmıştır.
• Hz. Osman şehit edilmiştir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir