Ertuğrul Karakoç

Şâir, yazar. Elbistan’ın Ekinözü (Celâ) köyünde doğdu. Abdurrahim
Karakoç
‘un kardeşi. il-
köğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Elbistan Ortaokulu İle Gaziantep Öğretmen Okulu’nda, yükseköğrenimini de Necati Eğitim Enstitüsü Türkçe Bötümü’nde yaptı. Ertuğrul Karakoç, Anado­lu’nun çeşitli ortaokullarında öğretmenlik ve idarecilik yap­tı. Millî Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilâtı’nda çalıştı. Günümüz şairlerindendir. Hikaye, makale ve denemeleri de vardır. Şiirleri ve yazıları Ocak, İlgaz, Hareket ve Varlık gibi dergilerde çıktı.

Şiir kitapları: 1. İlk (1956), 2. Kan Ağrısı (1966), 3. Altay Türküsü (1966).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir