Abdurrahim Karakoç

Abdurrahim Karakoç Hayatı Edebi Kişiliği ve Eserleri Hakkında Kısaca Özet Bilgi (1932-2012)

Kahramanmaraş’ta doğmuştur. İlkokulu bitirince bir süre marangozluk yapmış, 1958-1981 yılları arasında belediyede memur olarak çalışmıştır. Sanatçı bir ailede yetişen Abdurrahim Karakoç, şiire çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başlamıştır. Dedesinden ve babasından dinlediği Yunus Emre, Dadaloğlu gibi usta halk sanatçılarının şiirlerinden etkilenmiştir. Halk şiiri geleneğini devam ettirmiş, şiirlerini genellikle dörtlük nazım birimiyle kaleme almıştır. Millî ölçümüz olan hece ölçüsünü şiirlerine başarı ile uygulamıştır. Şiirlerinde daha çok koşma ve semai nazım biçimini kullanmış; tabiat, aşk, gurbet, sosyal konularla birlikte dinî ve millî duyarlılıkları işlemiş; daha çok taşlamaları ve aşk şiirleri ile tanınmıştır. Şiirlerindeki içten anlatımı ve akıcı üslubu dikkat çekicidir. Birçok şiiri bestelenen Karakoç’un “Mihriban” adlı şiiri geniş kesimler tarafından çok sevilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında halk şiiri geleneğini başarıyla devam ettiren ender sanatçılarımızdan biridir. Şiirlerinde şekil ve muhteva bakımından gelenekten ayrılmamış fakat kendine has imgelerle halk şiirine yeni bir hava ve farklı bir söyleyiş getirmiştir. Sosyal, dinî ve millî konuların yanı sıra kimi şiirlerinde yetiştiği coğrafyayı (tabiatı) şiirlerine aksettirmiştir. Bu şiirlerinin içinde bahar, gurbet, Anadolu sevgisi temalarını işlemiştir. Okuduğunuz şiirinde Anadolu’yu ve Anadolu’nun tabiat güzelliklerini gerçekçi bir şekilde dile getirmiştir. Şiirde kendisini halktan uzak görenlere, Anadolu’yu yakından tanımayanlara sitem ederek onlara Anadolu insanının sevgisini ve Anadolu’nun tabiat güzelliklerini anlatmaya çalışır.

Eserleri: Hasan’a Mektuplar, El Kulakta, Vur Emri, Kan Yazısı, Beşinci Mevsim, Dosta Doğru, Gökçekimi, Akıl Karaya Vurdu (şiir)…
BAŞKA BİR KAYNAK:

Şair. Elbistan’ın Ekinözü (Celâ) köyünde doğdu. Babası ile dedesi de şâirdir. İlkokulu bitirdikten sonra bir süre köyünde marangozluk yaptı. Halen Elbistan Beledlyesl’nde muhasebe memuru olarak çalışıyor.
Günümüz aşık tarzı şiirinin büyük ustalanndandır. Yaşa­yan Türkçe ve hece vezni İle aşk, gurbet ve sosyal temalı şiirler yazmıştır. Bilhassa dâva şiirleri ile taşlamaları edebiyatımızda meş­hurdur.
Şiir kitapları: 1. Hasan’a Mektuplar (1965), 2. Hasan’a Mektuplar ve Haberler Bülteni (1967), 3. El Kulakta (1969), 4. Bütün Şiirleri (Önceki şiirler ile yeni şiirler,! 1973), 5. Vur Emri (1975), 6. Kan Yazısı (1978), 7. Şiirler (1981).

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir