Ercişli Emrah

(XVirinci asır)
Bir halk hikayesi kahramanı ve sözü oldukça güçlü bir saz şairidir. Köklü bir eğitimi olmayan sanatçı aşıklık geleneğine bağlı kalmıştır. Hem aruz hem hece ölçüsünü kullanmıştır. Emrah, Van’ın Erciş ilçesindendir. Emrah ile Selvi Han adlı halk hikayesi bu âşığın hayâtı ve aşkı etrafında doğmuştur. Hikâyeye göre, Osmanlı-lran savaşları sırasın­da Van’ı kuşatan Şah Abbas’ın askerleri Emrah’ın sevgilisi Seivi Han’ı da esir edip İsfahan’a götürürler. Âşık Isfahan yollarına düşer, diyar diyar gezerek sevgilisinin izini bulur ve ona kavuşur. Hikâye içinde Emrah’ın şiirleri de mevcut­tur.
Ercişli Emrah hece vezni ile aşk ve tabiat temasını işle­yen çok güzel koşma ve semailer yazmıştır.
Cönkler’de Ercişli Emrah ile Erzurumlu Emrah’ın şiirleri birbirine karıştırılmıştır. Bu konuda ciddî bir araştırma yok­tur. Dr. Muhan Bali’nin Ercişli Emrah ile Selvi Han Hikâyesi, Varyantların Tesbiti ve Halk Hikâyeciliği Bakımından Öne­mi (Ankara 1973) adlt eseri âşığın hayat hikâyesine de ışık tutmaktadır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir