Üslup ve İçerik Cümleleri

Üslup ile ilgili Cümleler

Bir sanatçı veya o santçının yapıtının dil ve anlatım niteliklerine üslup adı verilir. Üslup konusunun iki boyutu bulunur. Bir tanesi santçının tekniği, kurgusuyla; diğeri dil ve anlatım nitelikleriyle alakalıdır. Herhangi bir metne yönelttiğimiz “Nasıl anlatılmış?” sorusuna dil ve anlatımla ilgili bir yanıt alırız ve aldığımız bu yanıt, yazarın üslubunu ortaya koyar. Ve bu cümleye “üslup cümlesi” adı verilir.

Üslup Cümleleri ile ilgili Örnekler

* Son eserinde Halk edebiyatı tarzıyla yazdığı kısa kısa şiirler bulunuyordu.
* Şair edebi sanatlara çok fazla başvurarak sıfatlarla, mecazlı söyleyişlerle kendine has bir tarz oluşturmuştur.
* Eksiltili ve devrik yapıda cümleler ve özlü bir anlatım, kitabının en çok öne çıkan özelliğidir.

İçerik ile ilgili Cümleler

Bir sanatçı veya o santçının yapıtının anlatımında verilmek istenen öz, düşünce ve duygu bütününe içerik adı verilirken kimi cümleler, herhangi bir yapıtın konusuna ya da özün ne olduğuna yani içeriğine değinir. Herhangi bir metne yönelttiğimiz “Bu eserde ne anlatılmış?” sorusuna yanıt mantıklı alabiliyorsak o cümle “içerik cümlesi” demektir.

İçerik Cümleleri ile ilgili Örnekler

* Cahit Sıtkı Tarancı‘nın verdiği eserlerinde çoğunlukla ölüm ve yalnızlık konusu işlenir.
* Ömer Seyfettin, bazı hikayelerinde çocukluk ve askerlik hatıralarını anlatıyor.
* Yazar bu romanında şehirde yaşayanların bireyci hayatları ve bunun oluşturduğu psikolojik bunalımları ele almıştır.
* “Deneyimli bir sanatçı yapıtlarını oluştururken içinde bulunduğu toplumsal koşullardan yararlanmalıdır.”

İçerik ve Üslup Birlikte Kullanılan Cümlelere Örnekler

* “Günlük yaşamın konuşma dilinin güzelliklerinden ustaca faydalanarak, yoğun anlamlar barındıran cümleler kurmaya çalışmıştır.”
* “Uzun zamandır yaşadığı Akdeniz bölgesinin yerel kelimelerin de özgün hallerini kullanır.”
* “Eser verirken amacını bilen şair ne anlatacağını belirlerken özenli olmalıdır.”
* Ziya Osman Saba, sade ve samimi bir anlatımla fakir hayatlara karşı hissettiği burukluğu işler bu şiirinde. (Hem üslup hem de içerik cümlesi)
* O, kendisinden söz ettiği bir sanatçıyı yargılayıp değerlendirirken sözcük seçimine, bunların kullanımına büyük bir özen göstererek okuyucunun ilgisini kamçılar.
* Yaptığı tasvirlerde sıfatlara ve zarflara çokça yer veren şair insanların iç dünyasını anlatırken cümleleri uzun kurmuştur.
* İnsanların öne çıkan niteliklerini en küçük detayına kadar, so­mut bir şekilde anlatmış.
Yapıtın Konusuna Değinen Cümleler : Bir anlatımda verilmek istenen öz, düşünce ve duygu bütününe içerik adı verilirken kimi cümleler, herhangi bir yapıtın konusuna ya da özün ne olduğuna yani içeriğine değinir.
Örnek :
* Cahit Sıtkı’nın şiirlerinde genel olarak ölüm ve yalnızlık teması ele alınıyor.
* Romanda kent insanlarının bireyci yaşamları ve bunun yarattığı bunalımlar anlatılmış.
* Ömer Seyfettin, kimi öykülerinde çocukluk ve askerlik anılarını işliyor.
* Ziya Osman Saba, yalın ve içten bir anlatımla yoksul yaşamlara karşı duyduğu ezikliği anlatır bu şiirinde.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir