Olasılık Cümleleri

Olasılık – Olabilirlilik Cümleleri : Gerçekleşme konusunda bir kesinlik olmaksızın herhangi bir durum veya olayın ortaya gerçekleşmesinin beklenilmesidir. Olasılık cümleleri kesinlik anlamı taşımaz. Bu tür cümlelere ihtimal cümlesi de denir.

Olasılık Cümlelerine Örnekler

* Yarın işe biraz geç gelebilirim.
* Şimdi bizim oralara da bahar gelmiştir.
* Sınav zamanı yaklaştı, herhalde düzenli bir çalışma yapıyordur.
* Durumu çok iyi, bu çocuğa küçük bir yardımda bulunur sanıyorum.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir