Neden Sonuç Cümleleri

Neden – Sonuç İlişkili Cümleler : Bir cümlede ifade edilen yargılardan birinin neden, diğerinin sonuç olabilecek biçimde kullanılmasıyla ortaya çıkan cümleler, neden sonuç anlamı taşır. Bir cümlede neden (sebep) sonuç ilişkisi genellikle “için, ile, den dolayı, den ötürü” ilgeçleriyle kurulabileceği gibi “den / dan” eki ya da kimi bağlaçlar ve sözcüklerle de kurulabilir. Böyle cümlelerde “neden” bildiren kısım başta ya da sonda olabilir.
Örnek:
* Yoğun kar yağışı yüzünden Ankara – İstanbul seferleri iptal edilmiş.
* Elindeki işi bitiremediğinden bir hafta kadar yeni bir iş alamayacağını söyledi.
* Derslere sürekli geç gelmesi ve ödevlerini zamanında yapmaması öğretmenini çok kızdırıyordu.
UYARI :
“-den” ekiyle “dolayı” ve “ötürü” ilgeçlerinin birlikte kullanılması genellikle gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu yaratır. Ancak bazı sebep sonuç cümlelerinde anlatım bozuklukları yaratmayan kullanımları da vardır.
Örnek:
* Sizi sevdiğimden dolayı böyle davranıyorum. (“dolayı” edatı gereksiz kullanılmış)
* Bundan dolayı akşam size gelemeyiz.            (anlatım bozukluğu yok)

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir