Cemil Meriç

Deneme, günlük, inceleme gibi türlerde eserler veren sanatçı, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının en renkli simalarındandır. Fransızcadan tercümeler yapan sanatçı, Batı medeniyetinin temellerini araştırmıştır. Eserlerinde, hem Doğu hem de Batı medeniyetlerinin zengin kültürel özelliklerine değinmiştir.  Sansüre, politik edebiyata da şiddetle karşı çıkan Meriç, Kırk Ambar adlı eseriyle Türkiye Milli Kültür Vakfı Ödülü’nü almıştır. Dil meseleleri üzerinde de duran sanatçı, dilin bir milletin özü olduğunu
savunmuştur.
Eserleri:
Deneme: Bu Ülke, Mağaradakiler
Günlük: Jurnal
İnceleme: Hint Edebiyatı, Saint Simon ilk Sosyolog-ilk Sosyalist, Ümrandan
Uygarlığa, Işık Doğudan Gelir, Bir Dünyanın Eşiğinde, Kültürden İrfana, Kırk Ambar
Çeviri: Altın Gözlü Kız, Otuzundaki Kadın, Köprüden Düşenler
Bu Ülke: Bu eser; Cemil Meriç’in düşüncelerinden, izlenimlerinden, duygularından, anılarından oluşan kendini anlamak ve anlatmak için kaleme aldığı,
yayımlanmış ya da yayımlanmamış yazılarının kronolojik bir sıra içinde derlenmesinden oluşmuştur. Bu Ülke adlı eser, ülkemizin trajedisini anlatan önemli bir
denemedir.
BAŞKA BİR KAYNAK:
(1917-1987) Yazar. İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra liselerde Fransızca öğret­menliği İstanbul Üniversitesi’nde de okutmanlık yaptı.
Bilimsel araştırmaları, denemeleri, makaleleri ve Fransız edebiya­tından yaptığı tercümeleri ile tanınır.
Eserleri: 1. Hind Edebiyatı (1946), 2. Bu Ülke (1974), 3. Üm­randan Uygarlığa (1974-1975), 4. Hind ve Batı (1976), 5. Bir Dünyanın Eşiğinde (1976), 6. Mağaradakiler (1978), 7. Kırk Ambar (1980), Bir Facianın Hikayesi (1981). Bütün eserleri Ötüken Yayınevi tarafından yayımlandı (1979). Ümrandan Uygarlığa adlı eseriyle 1976’da, Kırk Ambar adlı denemesiyle de 1980’de, fikir eseri dalında Türkiye Millî Kültür Vakfı Armağanlarını kazandı. Afim Gür, yazar ve eserleri hakkında yüksek lisans tezi hazırladı (DTCF, 1982).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir