CEYHUN DEMİRTAŞ

 (1934- )
Hikayeci. Adana’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adana’-da yaptı. İstanbul Devlet Güze’ Sanatlar Akademisi Mimar­lık Bölümü’nü bitirdi (1959). Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde çalıştı. İstanbul’da kitapçılık yaptı. Politika gazetesi genel yayın müdürlüğü gö­revlerinde bulundu.

Ceyhun Demirtaş, günümüz hikâyecilerindendir. İlk hikâyeleri Yeni Ufuklar dergisinde çıktı (1955). Mavi, Salkım, Yelken ve Pazar Pos­tası dergilerinde de hikâyeler yayımladı. 1955-1960 yılları arasında kahramanlarının davranışlarına ve konulara cinsî ve ruhi bunalımlar açısından bakan eserler verdi. Dahe son­ra toplumcu yönü ağır basan, sosyal olayların köküne inme­ye uğraşan hikâyeler yazdı.

Hikaye kitapları:

 1. Tanrıgillerden Biri (1961), 2. yan Hanı (1967), 3. Çamasan (1972), 4. Apartman (1974).

Inceleme-araştırma:

 1. Haçlı Emperyalizm (1967), 2. Yağma Edilen Türkiye (1968), 3. Yeni Bir Dev (1977), 4. Yüz Yaşında­ki Delikanlı Bulgaristan (1978), 5. 20. Yüzyıl ve Edebiyat (1979).

Çocuk konulu eserleri:

 1. Avsalı Çocuk (1978), 2. Sa­vaş ve Küçük Barış (1979), 3. Ada’nın Kuşu (1979).

Romanı:

Asya (1970). [Asya romanı ile TRT 1980 Sanat Yarışmasında başarı armağanı, Çamasan ile 1973 Sait Faik Hikâye Arma-ğanı’nı, Apartman ile TDK 1975 Hikâye Armağanı’nı kazan­dı.]

No Comments

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir