ABDÜLBAKİ ARİF

(? 1713) .
Divan ve mesnevi şairi, yazar. İstanbul’da doğdu. İlmiye mesleğinde Kazaskerlik rütbesine kadar yükselmiştir. Me­zarı İstanbul’dadır. Arif, Osmanlı devri şâir, yazar ve ilim adamlarındandır. Bir divan dolduracak kadar güzel şiirler, Hz. Muhammed’in hayâtını anlatan kitaplar ve manzumeler yazmıştır. Miracİ-yesi bu türün en güzel örneğidir.
Eserleri:
1. Divan,
2. Manzume-I Mi’râc
3. Menâhicü’l-Usûl (Kelâm İlmine dâir),
4. Siyer-i Nebi. (Hz. Muhammed’in ha­yat hikâyesi).

Tags:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir