Abdullah Ziya Kozanoğlu

KOZANOĞLU, ABDULLAH ZİYA (1906-1966)
Tarihî roman ve piyes yazarı. İstanbul’da doğdu. İlköğre­nimini Nişantaşı İttihad ve Terakkî Mektebi’nde (1919), or­taöğrenimini Gazi Osmanpaşa Ortaokulu ve Kabataş Lisesi’nde yükseköğrenimini Mühendis Mektebi ve Güzel Sanatlar Akademisi Mimarî Bölümü’nde yaptı. Adana Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı’nda çalıştı. Sonra özel büro açtı. İstanbul’da öldü.
Konularını Türk tarihinden alan, tarihsel romanları ile tanın­dı. Gençlerin ve ortaöğrenim öğrencilerinin severek okudu­ğu bir romancıdır. Romanlarının çoğu filme çekildi. Kozanoğlu piyesler de yazmıştır.
İlk baskılarına göre romanları: 1. Kızıl Tuğ (1927), 2. Seyyid Battal (1929), 3. Boğaç Han (T. Demiray ile birlikte, 1929), 4. Kaniıoğlu Kanturalı (1929), 5. Boz Aygırlı (1929), 6. Kara Çoban (1929), 7. Küçük Korsan (1930), 8. Kurtlar (1935), 9. Küçük Kahraman (1935), 10. Gültekin, Orhun Barkı Kahra­manı (1936), 11. Küçük Uçman (T. Demiray iie birlikte 1936), 12. Kuduzlar Kraliçesi (T. Demiray ile birlikte, 1938), 13. Kuş Adamın Maceraları (T. Demiray ile birlikte, 1938), 14. Atlı Han (1942), 15. Kozanoğlu (1943), 16. Lâle Devrinde Patrona-lılar Saltanatı (1943), 17. Malkoçoğlu (1943), 18. Savcı Bey (1944), 19. Kolsuz Kahraman (1945), 20. Battal Gazi (1946), 21. Türk Korsanları (1948), 22. Şeydi Ali Reis (1951), 23. Dağ­lar Delisi (1952), 24. Fâtih Feneri (1952), 25. Sene i van oğlu (1957), 26. Hilâl ve Salip (1961), 27. Algaya’nm Ölümü (1962), 28. Altın Saçlı Kız (1962), 29. Cengiz Han’ın Hazineleri (1962), 30. Hülâgû’nun Gözdesi (1962), 31. Kız Kulesi Kahra­manı (1962), 32. Tibet Canavarı (1962), 33. Ağahan’m Yüzüğü (1963), 34. Altın Hançer (1963), 35. Boz kurt’un İntikamı (1963), 36. Kızıl Kadırga (1963), 37. Arena Kraliçesi (1964), 38. Sarı Benizli Adam (1964), 39. Kubllay Han’ın Gelini (1965). Oyunları: 1. Kozanoğlu (1928), 2. Tavşan Başı (1944), 3. Tokat (1944), 4. Sezar ve Kleopatra (1948). Keloğlan’in Ha­tıratı adlı bir eseri daha var.Kitaplarının tam bir listesi Yeni Yayınlar Mart-1967 sayısındadır.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir