Enis Behiç Koryürek

(1892-1949)
Şâir. İstanbul’da doğdu. Askerî doktor İsmail Behiç Bey’in oğludur. İlköğrenimini özel dersler alarak yaptı. Sela­nik ve Usküp idadilerinde, İstanbul Lisesi’nde ortaöğrenim gördü. Mülkiye Mektebi’ni birincilikle bitirip (1913) Harici­ye Bakanlığı Ticaret İşleri Kâtipliği’ne tayin oldu. Bükreş Konsolosluğu Kâtipliği (1915), Budapeşte Konsolos Mua­vinliği (1916), Edirne Vilâyeti Hukuk Müdürlüğü (1922-1925), Ticaret Bakanlığı tercümanlığı (1926), daire başkan yardımcılığı,daire başkanlığı Çalışma Bakanlığı Müsteşar­lığı yaptı. 1946’da istifa edip Zonguldak’tan milletvekili ada­yı olduysa da kazanamadı. Ankara’da öldü. Kabri Asri Mezarlık’tadır.
İlk şiirlerini aruz vezni ile yazdı. Adı, Balkan Harbi sırasın­da millî temalı ve aruzlu şiirleri ile duyuldu. Ziya Gökalp ile tanıştıktan sonra hece vezni İle sevilen epik manzumeler yazdı. Hecenin beş şâirinden biri oldu. Enis Behiş Koryürek, 1946’dan sonra tasavvufi şiirleri ile dikkati çekti.
Şiir kitapları: 1. Miras (1927), 2. Vâridât-ı Süleyman (1949), 3. Miras ve Güneşin Ölümü (Fethi Tevetoğlu’nun inceleme­si İle, 1951), Şâirin tercüme eserleri de vardır.