YAHYA BENEKAY

Şâir, yazar. Köstence’de (Romanya) doğdu. Kütahya Lise­si ile Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi (1951). Mâliye Ba­kanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulundu.
Çağdaş şâir ve yazarlarındandır. Sanat hayâtına 1954′-te başlar. Şiirlerini, yazılarını Çınaraltı, Şadırvan, Hisarcılar, Mülkiye, Türk dili, Türk Düşüncesi ve VarlıK dergilerinde yayımladı. İnceleme, gezi notları ve röportajları vardır.

Eserleri:

 1. Güneydoğu Yollarında (Röportaj, 1962, TDK Röportaj Mükâfatı aldı), 2. Gülen Anadolu (Gezi notları, 1962), 3. Uçaktan Anadolu (Gezi notlan, 1964), 4. Yaşayan Mevlid-i Şerif (Derleme, 1964), 5. İlk Hacı, İlk Kurban, Hacı Bayram Veli, Veyse’I-Karanı (İnceleme, 1966), 6. Yaşayan Alevîlik (Türk Alevîleri arasında yaptığı gezi ve röportajlar, 1967). Şiirleri kitap hâlinde neşredilmedi.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir