Köy Seyirlik Oyunları

Köy Seyirlik Oyunları Nedir Nasıl Oynanır

Köy seyirlik oyunları düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde köylülerimizin, genellikle “oyun yapma”, “oyun çıkarma” adı altında bereket, bolluk, sağlık ve yeni yılı karşılamak amacıyla oynadığı törensel içerikli oyunlardır.

Köy Seyirlik Oyunlarının Tarihi Seyri

Köy seyirlik oyunlarının kaynakları, tarih öncesi devirlere ait ayinlere ve yaşama süreci içindeki günlük hayat sahnelerine dayanır. Çeşitli inanış ve mitlerin kaynaklık ettiği bu oyunlar, eski Anadolu uygarlıklarının, Anadolu toprakları üzerinde yaşayan halkımızın Orta Asya’dan getirdiği kültürel ögeler ve İslamiyet’i kabulünden sonraki İslami ögelerle birleşen bir kültürel sentezin izlerini taşır.

Köy Seyirlik Oyunları Özellikleri

* Köy seyirlik oyunları köylülerin uzun kış gecelerinde, düğünlerde, bayramlarda eğlenmek ve vakit geçirmek için düzenledikleri basit oyunlardır.
* Köy tiyatrosu veya köy orta oyunu da denilen köy seyirlik oyunları Karagöz ve orta oyunundan daha eskiye dayanır.
* Köy seyirlik oyunları sözlü geleneğe bağlıdır ve anonimdir.
* Oyunun içeriği ve yapısı yörelere göre farklılık gösterebilir.

* Çocuklardan ihtiyarlara kadar her yaştan köylüler de bu oyunların seyircileridir. Oyunlarda gerekli görülürse çok basit bir dekor fikrini veren malzemelerden, duruma göre basit kostümlerden ve makyajdan da yararlanılır.
* Oyunlar kapalı veya açık yerlerde oynanır.
* Oyunun içeriği ve yapısı yörelere göre farklılık gösterebilir.
* Oyunlar yörelere göre farklılık gösterir. Oyun köyde genç ve orta yaşlılar tarafından canlandırılır.
* Canlandırılan olayların konusu genellikle köy yaşantısı ile ilgili hasat mevsimi, bolluk, yoksulluk, kıskançlık ve sevgidir.
* Kostümler ve aksesuarlar köy yaşamının içinden seçilmektedir.

Köy Seyirlik Oyunları Koy Seyirlik Oyunlari

Köy tiyatrosu özel bir sahneye ve kostümlere sahip değildir. Bu tiyatronun oyuncu ve seyirci kadrosu köyün içinde birlikte bulunmakta, makyaj, kostüm ve oyunun kurgusu doğaçlama olarak oyun çıkarılırken gerçekleşmektedir. Bu nedenle ait olduğu toplumun geleneksel beğeni ve zevkinin yanı sıra güldürü anlayışını ve toplumsal öz eleştirisini, kısaca yaşam biçimini yansıtmaktadır.

Ülkemizde genel olarak toprağa bağlı yaşayan yerleşimlerde seyirlik oyunların yaşatıldığını görmekteyiz. Bu oyunlar genellikle yılın veya mevsimin değişimine bağlı olarak oynanan oyunlardır. Bunlardan bazıları; Köse Oyunu, Arap Oyunu, Kız Kaçırma, Koç Katımı, Saya Gezme oyunlarıdır.

Genel
Alt Kategoriler:,
Yandex.Metrica