Rönesans Döneminde Tiyatro

Rönesans Tiyatrosu

Orta Çağ’da tiyatro gösterileri yasaklandığı için tiyatro ile ilgili düşünce de gelişmez. Rönesansla birlikte her türlü sanat olayı gibi tiyatroya dair düşünceler de tartışılır.

Rönesans Döneminde Tiyatronun Özellikleri

  • Tiyatro okunmak için değil, oynanmak içindir. Tiyatro gösterilerinin yasaklandığı Orta Çağ’da tiyatro metinleri, yalnızca şiir şeklinde okuma parçaları olarak değerlendirilir. Trissino, Poetika (1529) adlı eserinde tiyatronun okunmak için değil oynanmak için olduğunu anımsatır.
  • Tiyatroda gerçeğe benzerlik gözetilmelidir. Örneğin, Vida, Dearte Poetika (1527)’sında şairin ilk işinin doğayı gözlemlemek, onu taklit etmek olduğunu ifade eder.
  • Tiyatro metinleri oluşturulurken biçimsel anlamda belli kurallara uyulmalıdır. Bu kurallar Aristoteles’in Poetika‘sında belirlediği kurallardır. Lodovico Castelvetro (1505-1571), Aristoteles’i yorumlar ve onun kurallarının uygulanmasını önerir. Tiyatronun görevi eğlendirirken eğitmektir.

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir