SELAHATTİN BATU

(25.XII.1905-24.V.1973)
Şâir, yazar. Eceabat’ta doğdu. Gelibolu İdadisi ile İstan­bul Yüksek Baytar Okulu’nu bitirdi (1925). Aynı okulda asis­tan iken Ziraat Bakanlığı tarafından ihtisas için Almanya’ya gönderildi (1927). Hannover Yüksek Veteriner Okulu ile Berlin Ziraat Fakültesı’nde uzmanlık eğitimi gördü. Dönüşünde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde Öğretim görev­lisi oldu. TBMM’nin Vll’inci döneminde Çanakkale milletve­kili seçildi. Zooteknik profesörlüğünden emekliye ayrılınca İstanbul’a yerleşti (1969). İstanbul’da öldü. Zıncirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü. Cumhuriyet dönemi şâir ve tiyatro yazarlarındandır. Ede­biyata şiir yazarak başiadı. Şiirlerinde hayatın bir anlık gö­rüntüleri, gözlemleri ve intibaları vardır. Dili yalın ve sâde­dir. Tabiat ve insana fazla yer verir. Deneme ve gezi notla­rında daha canlı ve şairane dil, daha renkli bir üslûp mev­cuttur. Tiyatro eserlerinde Yunan trajedilerinin etkisi görü­lür. Konularını Türk ve Yunan efsanelerinden alan bu oyun­larda hümanist görüşe ağırlık verilmiştir. Helena adfı oyunu manzum olarak Aimanca’ya çevrilmiş ve Avusturya’da yapı­lan Milletlerarası Tiyatro Eserleri Yarışması’nda ikincilik kazanmıştır. Aynı oyun Viyana Devlet Tiyatrosu tarafından Bregenz’de oynanmıştır (1950). Batu, eski Yunan trajedisi­ne uyan eserler yazan ilk Türk şâiridir. Şiirlerini Varlık, Türk Dili ve Hisar dergilerinde yayımlamıştır.

Şiir kitapları: 1. Bursa’da Yeşiller (1949), 2. Rüzgârlı Su (1962).

Gezi notları, denemeler:

1. İnsan ve Sanat (Deneme­ler, 1945), 2. Romancero (Gezi notları, 1953), 3. İsviçre Gün­leri (Gezi, 1966), 4. Avusurya ye Venedik Günleri (1970).

Ti­yatro eserleri:

1. İphigenia Tauris’te (5 perde, manzum, dram, 1943), 2. Kerem ile Aslı (5 perde, manzum, dram, 1943), 3. Kerem (Adnan Saygun’un bir operası için yazılan fibretto, 1953), 4. Güzel Helena (5 perde, manzum, dram, 1954, bas. 1959), 5. Oğuzata (5 perde, manzum, dram, 1955, bas. 1961).

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir