Terza Rima

İtalyan edebiyatına özgü bir nazım şeklidir.
Üçer mısralık bentler ve sonda yer alan tek dizeden oluşur.
Bent sayısı sınırsızdır.
Kafiye örgüsü, “aba, bcb, cdc, d” biçimindedir. Buna “örüşük uyak” da denir.
Terzarima, sone kadar yaygın değildir.
Üçer dizelik bentlerle kurulur. Edebiyatımızda bu biçimi ilk kez Servet-i Fünun edebiyatı döne­minde Tevfik Fikret denemişse de, terza rima yay­gınlık kazanamamıştır. İtalyan edebi­yatından alınmıştır. Dante, “İlahi Komedya” adlı yapıtını bu biçimde yazmıştır. Uyaklanışı (aba/ bcb/ ccc/ ded/ e) biçimindedir.
GİZ
Bu kadar uzak mıydı
Git git bitmiyor yol
Görünmüyor dağın ardı
Oysa bilmem kaç yıl ,
Bu yollardan yürünmüş
Şimdi sanki bir masal
Bu dilsiz dağ ve taş
Nerde saklar kuşları
Hangi gizle sarmaş dolaş
Anlamak zor susuştan.
AHMET TELLİ

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir