Triyole

10 dizeli bir nazım biçimidir. Önce iki dizeli bölüm, sonra dörder dizeli iki bölüm yazılarak oluşturulur. Birinci bölüm ilk dizesi birinci dörtlüğün sonunda, yine birinci bölümin ikinci dizesi ikinci dörtlüğün sonunda tekrar edilir. Dört dizeli bölümlerde, eklenen dizelerin ilk üç dize ile anlam bütünlüğü sağlaması gerekir. Uyak şeması şu şekildedir: Ab aaaa bbbb.

Serbest Müstezat & Sone

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir