Yeni Türk Şiiri Nazım Biçimleri

Türk edebiyatında görülen yeni nazım biçimleri ya Batı edebiyatından aktarılmış ya da şairlerimizce bulunmuştur. Türk edebiyatında ilk kez kullanılan sone, terzarima ve triyole gibi biçimler bizim için yenidir ancak Batı’da çok eski geçmişleri vardır. Yeni Türk şiirimizdeki en önemli yenilik, anlam birliği­dir. Halk edebiyatındaki nazım birimi dörtlük, Divan ede­biyatındaki beyttir. Çağdaş şairler in yazdıkları şiirlerdeki nazım birimi ise dizedir ve artık cümle bir dizede bitmek zorunda değildir. Bu bölümde fazla ayrıntıya girmeden klasik na­zım biçimlerinden terzarima ve sone, daha sonra da serbest müstezat ve serbest nazım üzerinde duracağız

Yeni Türk Edebiyatı Nazım Biçimleri

1. Terza-Rima
2. Sone
3. Triyole
4. Serbest Müstezat
5. Serbest Nazım

Şimdi bunları ayrıntılı olarak ele alalım:

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir