Sone

Özel bir uyak düzeni olan nazım şeklidir.
Genel olarak “kısa şiir, türkü” anlamına gelir.
İtalyan ve Fransız tipi vardır.
İki dörtlük ve iki üçlükten oluşur.
Kafiye örgüsü “abab, abab, ccd, eed” biçimindedir.
İlk dörtlük “abba” biçiminde de olabilir.
Servet-i Fünun Edebiyatı Dönemi’nde kullanılmıştır.
BAŞKA BİR KAYNAK:
Sone nazım biçimi edebiyatımızda ilk kez Servet-i Fünun şairlerince kullanılmıştır. İtalyan edebiyatından diğer batı edebiyatının tamamına yayılmıştır. Sonenin uyak düzeni (abba/ abba/ ccd/ ede) biçimin­dedir. Görüldüğü gibi, İki dörtlük ve iki üçlükten oluşur. On dört dizelik nazım biçimlerinden biridir.
SONE ÖRNEĞİ
Kırlardayım, yalnız ve düşünceli;
Yürüyorum, yavaş, ölçülü, ağır;
Kumlarda belki insan İzi vardır,
Üstlerine basmadan yürümeli.
Kimseler bilmesin diye halimi,
Kendim kendisini böyle savunur;
Dışımdan içimin hali okunur,
içim alev alev içim besbelli.
insanlara karşı kapanıyorum;
Kıyılara, onnanlara, dağlara
Hayatımı gizli tutamıyorum.
Amor’un benimle, benim onunla
Döğüşmeden, çekişmeden sonunda
Gideceğim bir yer bulamıyorum.
Cevdet Kudret

Genel

Siz de Fikrinizi Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yandex.Metrica