MEHMET ÇINARLI

Şâir ve yazar. Konya’nın Ermenek ilçesinde doğdu. İlköğ­renimini doğduğu şehirde, ortaöğrenimini Antalya’da, yük­seköğrenimini de Ankara’da Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaptı (1948). Maliye Bakanlığı’nda çeşitli görevler yaptıktan sonra Tetkik Kurulu üyesi oldu. TBMM tarafından Sayıştay üyeliğine tâyin edildi (1967).

Günümüz sanatçılarındandır. Lise öğrencisi iken şiiryaz-maya başladı. Şiirlerini önce Antalya Gazetesi, Yedigün ve Yarımay dergilerinde, sonra Çınaraltı ve Doğu’da, daha son­ra da arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Hisar dergisinde yayımladı. Mehmet Çınarlı, Türk Yurdu, Çağrı, İlgaz ve Töre dergilerinde de yazmıştır. Hem aruz hem de hece ile şiir yazar. Yerli ve millî kültürle beslenen bu şiirler şekil yönünden mükemmel, muhteva yönünden de orijinal hayâllerle doludur. Sâde, ya­şayan Türkçe ile ferdî ve millî meseleleri anlatır. Hisarcılar topluluğu der­gisinde yayımladığı deneme ve tenkit yazıları Hisar dergisi Çevresinde birşâirler okulunun oluşmasını sağlamıştır. Gü­nümüzün İyi şâirlerinden olan Çınarlı, Yeni Bîr Dünyâ Kur­muşum adlı kitabı ile Türkiye Millî Kültür Vakfı Şiir Armağa-m’nı kazandı (1976). Gençlik yıllarında, üniversitelerarası bir şiir yarışmasında da birincilik almıştı (1948).

Şiir kitapları:

 1. Güneş Rengi Kadehlerle (1958), 2. Gerçek Hayali Aştı (1969), 3. Bir Yeni Dünya Kurmuşum (1974).

De­nemeleri ve makaleleri;

 1. Halkımız ve Sanatımız (1970), 2. Söy­lemek Yaraşır (1978). Sanatçı Dostlarım (Hâtıraları, 1979).

[Hisar Dergisİ’nin 26. sayısında (1966) şâirin geniş biyogra­fisi mevcutur.]

Düşüncelerinizi Yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir